nieuws

Dreigen met loonstop bij re-integratie?

Personeelsmanagement

Dreigen met loonstop bij re-integratie?

Een werkgever dreigt met een loonstop wanneer de re-integratie van een werknemer spaak loopt. Mag dat?

De werknemer is al meer dan anderhalf jaar arbeidsongeschikt voor zijn eigen werk. Er lijkt sprake te zijn van werkhervatting, doordat hij andere (vervangende) werkzaamheden verricht. Na incidentele terugvallen worden deze taken langzaam uitgebreid. Ook heeft de arbeidsdeskundige aanbevolen om naast re-integratie bij zijn eigen werkgever een re-integratie tweede spoor te volgen. Na enkele maanden wordt het tweede spoor in de ijskast gezet en probeert de werknemer te re-integreren bij zijn eigen werkgever. Uiteindelijk valt hij weer ziek uit.

De werkgever vraagt een deskundigenoordeel bij het UWV: die oordeelt dat de werkzaamheden passend waren. Daarop roept de werkgever de werknemer op om de taken op te pakken. Wel raadt de werkgever hem aan in de tussentijd een WIA-uitkering aan te vragen. Mocht de werknemer de oproep naast zich neerleggen, dan stopt hij de loonbetaling.

TIP: Lees meer jurisprudentie over de loonstop bij re-integratie op PW De Gids Vakbase.

Enkele weken later vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan. De werkgever houdt op met loon doorbetalen, waarop de werknemer een procedure start voor de kantonrechter. Hij wil sowieso achterstallig salaris betaald krijgen tot het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Intussen meldt het UWV dat de werkgever nog een jaar extra verplicht wordt tot het doorbetalen van het loon. Zo heeft de werkgever veel papierwerk niet aan het UWV doorgestuurd, wat wettelijk verplicht is. De werknemer stelt dat hij na het opstarten van het tweede spoor niets meer van de arboarts heeft gehoord: van verzuimbegeleiding was geen sprake meer. Ook stelt hij dat het deskundigenoordeel onzorgvuldig tot stand is gekomen. Bovendien heeft hij tijdens de WIA-aanvraag onvolledige informatie gekregen van de werkgever, waardoor de aanvraag stokte.

De kantonrechter stelt dat oordeel van de bedrijfsarts tekortkomingen kent. De werknemer had de bedrijfsarts al maanden niet gezien, dus hoe kon hij hem dan arbeidsgeschikt verklaren? Kortom, er was sprake van arbeidsongeschiktheid. Hoewel de werkgever geen grip heeft op de constateringen van de bedrijfsarts, moet hij wel het loon door blijven betalen. Omdat er ook nog onduidelijkheid is over het versturen van de stukken voor de WIA-aanvraag, laat de kantonrechter de loondoorbetaling in stand.

Rechtbank Amsterdam
10 juli 2014
ECLI:NL:RBAMS:2014:4194

 

Reageer op dit artikel