nieuws

Minder kans op burn-out door HNW

Personeelsmanagement

Minder kans op burn-out door HNW

Werknemers die kunnen telewerken, hebben minder last van emotionele uitputting. Ook zijn ze meer toegewijd aan hun werk.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het onderzoek keken de onderzoekers naar drie kernelementen van Het Nieuwe Werken (HNW): telewerken, veel autonomie op het werk en werken met resultaatafspraken. Het blijkt dat werknemers die de mogelijkheid tot telewerken hebben, minder last hebben van emotionele uitputting en meer toegewijd zijn aan hun werk. “Dat wil zeggen dat zij enthousiaster zijn over hun baan en minder uitputting ervaren”, aldus onderzoekster Patricia van Echtelt in het eindrapport.

Flexibel werk invullen

HNW wordt vaak gelijkgesteld met telewerken, maar volgens de onderzoekers gaat het feitelijk om een breder begrip, waarbij werknemers meer autonomie en beslissingsbevoegdheid krijgen. Zij worden niet langer beoordeeld op hun aanwezigheid, maar worden aangestuurd en afgerekend op basis van resultaatafspraken. Waarom HNW leidt tot minder stress en minder kans op een burn-out is volgens de onderzoekers voor de hand liggend: telewerken reduceert de reistijd en geeft werknemers meer mogelijkheden om hun werk flexibel in te vullen.

“Ook ervaren werknemers mogelijk minder stressoren, zoals interrupties door collega’s op het werk”, aldus Van Echtelt in het rapport. “Autonomie en regelmogelijkheden in het werk hangen eveneens samen met minder emotionele uitputting en meer toewijding.”

Resultaat

Resultaatsturing had in het onderzoek overigens geen direct verband met emotionele uitputting en toewijding. “Wel zien we dat sturing op resultaat de positieve samenhangen van toegang tot telewerken en van autonomie met toewijding versterkt.” De onderzoekers benadrukken dat HNW echter niet voor iedereen een remedie zal zijn tegen een burn-out. Het hangt vanzelfsprekend af van het type werkzaamheden, maar ook van het karakter en de behoefte van de persoon.

Privé-werkbalans

Werknemers die de mogelijkheid hebben om te telewerken, vormen bovendien wellicht een specifieke ‘selectie’, die door andere (ongemeten) kenmerken minder risico lopen op emotionele uitputting. In onderzoek wordt soms gesuggereerd dat telewerken juist kan leiden tot een diffuse scheiding van werk en privé en tot veel overwerk, waardoor gevoelens van stress eerder toe- dan afnemen. Van Echtelt: “Het succes van Het Nieuwe Werken zal dan ook afhangen van de manier waarop het geïmplementeerd en afgestemd wordt op de behoeften van de individuele werknemer.”

Arbeidsmarktbeleid

In het rapport wordt ook een kritische kanttekening gemaakt bij de aandacht voor werkstress door de overheid. Denk aan de campagne van Asscher om werkstress bespreekbaar te maken. “De overheid zet maatregelen in om een burn-out te voorkomen, terwijl aanpalend beleid juist het tegenovergestelde lijkt te bewerkstelligen. De algemene tendens is immers dat burgers meer ‘eigen verantwoordelijkheid’ krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om mantelzorg. Het uitgangspunt van het arbeidsmarktbeleid is dat zo veel mogelijk mensen zo veel en zo lang mogelijk aan het werk zijn. De verwachtingen die dit schept, staan op gespannen voet met het streven burn-out te bestrijden. Het ideaalbeeld van de werknemer die succesvol is in arbeid én zorg, actief en flexibel blijft tot aan het pensioen, en meer verantwoordelijkheden op zich neemt in de zorg voor naasten, zal immers niet voor iedereen haalbaar zijn. Het credo ‘Werk! werk! werk!’ is een enigszins paradoxaal advies voor diegenen die hun burn-outklachten proberen te verminderen.” Tip! Meer lezen over werkdruk? Kijk op www.overwerkdruk.nl  Meer informatie over de training ‘Werkdruk de baas’  op 30 oktober of  het congres ‘Over werkdruk’ op 6 november? Kijk op www.overwerkdruk.nl/werkdrukdebaas

Reageer op dit artikel