nieuws

PRINSJESDAG: 1,5 miljoen voor Duurzame Inzetbaarheid

Personeelsmanagement

PRINSJESDAG: 1,5 miljoen voor Duurzame Inzetbaarheid

Dit bedrag moet werknemers en werkgevers wijzen op de risico’s van psychosociale werkstress.

Het kabinet trekt ruim een miljoen euro uit voor het eigen programma Duurzame Inzetbaarheid, waaronder het Actieplan Gezond Bedrijf en de Aanpak Psychosociale Arbeidsbelasting. Een groot deel hiervan moet worden gebruikt om werkgevers en werknemers bewust te maken het laatste: de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Aanpak werkstress

Dat staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanpak is niet nieuw: dit jaar kondigde het ministerie al meerder grootscheepse acties aan om werknemers samen met werkgevers duurzamer inzetbaar te maken, en om werkstress aan te pakken. Het kabinet vindt het met name belangrijk dat werkgevers en werknemers samen werk maken van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. Een derde van al het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt namelijk veroorzaakt door werkstress. Het thema voor deze campagne in 2015 is agressie en geweld op de werkvloer.

Naast het agenderen en stimuleren van werkgevers en werknemers om hiermee aan de slag te gaan, richt het programma Duurzame Inzetbaarheid zich de komende jaren met name op het sneller en beter toepassen van maatregelen op de werkvloer. Hierbij is extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, waarvoor staatssecretaris Klijnsma deze zomer al een ‘duurzaam-inzetbaarheidspotje‘ van 22 miljoen aankondigde.

TIP: Hoe formuleert u een passend beleid om alle leeftijdsgroepen werknemers duurzaam inzetbaar te houden? Kom naar de trainingsmiddag OR & vitaliteit op 6 november.

Verbetering arbeidsverhoudingen

Voor het verbeteren van arbeidsverhoudingen in Nederland trekt het ministerie drie ton uit. De subsidieregeling Kwaliteit Arbeidsverhoudingen heeft als doel om eenmalige innovatieve projecten te financieren. Wie subsidie krijgt, moet minimaal hetzelfde bedrag uit eigen zak bijleggen.

Lees meer over Prinsjesdag:

PRINSJESDAG: 8 highlights voor HR
PRINSJESDAG: kabinet mikt op vitaliteit
PRINSJESDAG: Werkloosheid aangepakt met ‘brug-WW’
PRINSJESDAG: meer aandacht voor scholing
PRINSJESDAG: wat vinden werkgevers van de plannen?

Tip:
Meer weten over de wetswijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag? Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag op 9 oktober nemen we alle recente en komende wetswijzigingen met u door. We concentreren ons op het gebied van Arbeidsrecht, Pensioen, Personeel & Fiscus en Sociale Zekerheid.

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel