nieuws

Werkgevers massaal over naar UWV

Personeelsmanagement

Werkgevers massaal over naar UWV

Nederlandse werkgevers zijn massaal weggelopen bij particuliere verzekeraars en brengen hun WGA- en ZW-risico’s onder bij het UWV. De vrees bestaat echter dat bedrijven door de lagere premies minder aan preventie gaan doen.

Werkgevers verzekeren hun risico op arbeidsongeschiktheid veel liever via de veel goedkopere, publieke route van uitkeringsinstantie UWV, schrijft Het Financieele Dagblad.  Het marktaandeel van private partijen als Achmea en Nationale-Nederlanden is dit jaar met 5 procent gezakt tot 46 procent van de totale loonsom en kalft in 2015 verder af tot 43 procent. Het particulier verzekerd bedrag bedraagt nog 89 miljard, 9 miljard minder dan vorig jaar. Dit alles blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het UWV over de zogeheten WGA- en ZW-premie. “Verzekeraars hebben de afgelopen jaren veel marktaandeel gekocht, door te stunten met lage premies. Maar ze hebben zich verslikt in de schadeposten”, zegt Jan-Maaten van Sonsbeek, hoofd fondsenbeheer en premieramingen bij UWV, in de krant.

Lagere premie

De massale overstap is niet verwonderlijk. Het gekozen systeem in de wetgeving zorgt ervoor dat de werkgever, ongeacht de hoogte van zijn schade, terug kan keren naar de publieke verzekering (UWV) tegen de minimumpremie. “Omdat de UWV-premie veel lager is dan bij een private verzekeraar (0,12% versus circa 0,7%), verwachten we dat veel werkgevers die keuze maken”, verkondigde Leo Bil, consultant bij consultantsorganisatie Mercer, onlangs op amweb.nl.  Mercer verwacht dat er in 2015 zo’n 13.000 bedrijven zullen overstappen van hun WGA-verzekeraar naar het UWV als het kabinet niet ingrijpt. “De UWV-premie is veel te laag.”

Minder preventie

Veel bedrijven besloten in 2012 om zich privaat te gaan verzekeren, omdat private verzekeraars toen voordeliger waren dan het UWV. Hun driejarig contract loopt dit jaar ten einde. Inmiddels is gebleken dat de schade voor verzekeraars zwaar tegenviel. Volgens Mercer gaan de WGA-verzekeraars de premies verhogen.

Aan de massale overstap naar het UWV kleeft volgens Mercer een groot nadeel. De vrees bestaat dat bedrijven minder gaan investeren in het voorkomen van WGA-uitval. “Bedrijven die zich nu verzekeren via een verzekeraar weten dat hun premie later daalt als ze uitval voorkomen. Bij de UWV-route geldt dat niet, want de premie is al laag en dus is er geen prikkel om uitval te voorkomen. Doodzonde, want die private benadering is veel effectiever gebleken dan het re-integreren zoals het UWV dat doet. Het UWV presteert zwaar onvoldoende bij het re-integreren. Daardoor zal die premie snel stijgen.”

Om de problemen te ondervangen, is het volgens Mercer goed wanneer bedrijven die zich verzekeren via het UWV, een premie gaan betalen die beter past bij de risico’s. “Op basis van een gemiddelde premie kunnen bedrijven een afweging maken: blijf ik eigen risico dragen en neem ik maatregelen om uitval te voorkomen, of laat ik me verzekeren via het publieke bestel, met een hoge rekening als gevolg?”

Tip: Meer weten over de modernisering van Ziektewet? Schrijf u dan nu in voor de HR-wetgeving actualiteitendag.

Reageer op dit artikel