nieuws

Ziekteverzuim weer gedaald

Personeelsmanagement

Ziekteverzuim weer gedaald

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gedaald, tot 3,7 procent.

Dat betekent dat er van alle 1000 werknemers in Nederland 37 wegens ziekte thuis zaten. In dezelfde periode drie jaar geleden waren er op 1000 werknemers nog 41 ziek. In de jaren daarna nam dit aantal langzaam maar gestaag af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verzuim verschilt per sector

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In het onderwijs was het ziekteverzuim het hoogst, in de horeca was het verzuim het laagst. Dit heeft onder meer te maken met de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Het verzuim neemt toe met de leeftijd, aldus het statistiekbureau.

Van alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd het laagst bij de horeca. Die van werknemers in het onderwijs is relatief hoog. Daarnaast kent de horeca veel oproepkrachten met een nul-urencontract. Omdat de werkgever bij dergelijke contracten in geval van ziekte niet altijd hoeft door te betalen, heeft dit voor de werkgever geen effect op het verzuimpercentage, ook al is de werknemer ziek.

Aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar werden er 821.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt, meldt het CBS verder. Het gaat hier om uitkeringen het kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ. (Bron: ANP)

Tip: Wilt u weten wat uw organisatie kan doen aan werkdruk, beroepsziekte nummer 1? Schrijf u in voor het Congres Over Werkdruk op 6 november.

Reageer op dit artikel