nieuws

‘Betaal de mantelzorger door’

Personeelsmanagement

‘Betaal de mantelzorger door’

Werknemers moeten worden doorbetaald als ze langdurig verlof nemen om voor een ziek familielid te zorgen.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius zal dit donderdag voorstellen in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Mantelzorgers zouden volgens het Kamerlid minimaal 70 procent van het minimumloon moeten ontvangen bij langdurig zorgverlof (tot 6 weken). Bij kortdurend zorgverlof (tot 2 weken) bestaat al een doorbetalingsregeling. Die bedraagt 70 procent van het salaris.

Siderius wijst erop dat er fors wordt gekort op de thuiszorg. Het kabinet gaat ervan uit dat mantelzorgers een deel van de taken overnemen. Mantelzorgers worden daardoor volgens haar steeds meer belast. “Als het kabinet vindt dat we meer voor elkaar moeten zorgen, moeten mensen daar ook de mogelijkheid toe krijgen.” (Bron: ANP)

Hulp aan mantelzorger

Uit onderzoeken blijkt dat de werkende mantelzorger zich vaak overbelast voelt. Bovendien lijkt er op het spreken over mantelzorg met de leidinggevende een taboe te rusten. Hulp geven is voor medewerkers met mantelzorgtaken vanzelfsprekend; hulp vragen blijkt lastig voor de mantelzorger. Dit bleek ook uit de publicatie Hulp Geboden van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Mantelzorgers vinden het moeilijk vinden om de hulp te delen met anderen, omdat zij andere niet willen belasten of zich niet beseffen of erkennen dat ze een steuntje in de rug nodig hebben, het aanbod niet kennen of tegen allerlei bureaucratische procedures en wachtlijsten aanlopen. Volgens het rapport blijkt dat huisartsen, medewerkers in de (thuis)zorg, sociale wijkteams en maatschappelijke organisaties mantelzorgers kunnen ondersteunen bij het stellen van grenzen aan zichzelf en het vragen om hulp. Vaak hebben zij veel aan goede ondersteuning als lotgenotencontact of psychosociale hulp.

Zie ook: Hoe bereikt HR een mantelzorgvriendelijk HR-beleid?

Reageer op dit artikel