nieuws

‘Flexibel werken moet makkelijker’

Personeelsmanagement

‘Flexibel werken moet makkelijker’

GroenLinks en CDA willen dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om flexibel te werken. Zo kunnen ze arbeid en zorg beter combineren.

Werknemers moeten volgens de twee partijen beter in staat worden gesteld om werk en privé te combineren. Volgens de Wet aanpassing arbeidsduur mogen zij hun werkgever vragen om meer of minder te werken. Met een initiatiefvoorstel willen Voortman (GroenLinks) en Van Hijum (CDA) werknemers voortaan ook het recht geven om te vragen om verandering van werktijden en werkplaats.

Op een verzoek om thuis te werken moet de werkgever beargumenteerd reageren. Een verzoek om andere werktijden mag de werkgever alleen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen. “Goed dat werk en zorg op die manier makkelijker gecombineerd kunnen worden”, zeggen Kamerleden Tanamal (PvdA) en Karabulut (SP). Van Ark (VVD) is minder enthousiast. Zij maakt zich onder meer zorgen over de lasten voor de werkgevers die uit het voorstel voortvloeien.

Geen prioriteit in cao’s

De ChristenUnie vraagt zich af waarom er een wettelijke regeling van arbeidstijd en -plaats zou moeten komen, terwijl het toch allereerst aan werkgevers en werknemers is om dit in de cao’s op te nemen. “Aan de onderhandelingstafel over cao’s lijkt het geen prioriteit te hebben”, zo reageert Van Hijum. Hij noemt het initiatiefvoorstel een “kaderwet voor dialoog”, ook voor werkgevers en werknemers die geen cao hebben. Voortman wijst erop dat de wet de cultuuromslag kan versnellen: “De wet kan het gesprek op gang brengen.” Voor achterblijvende werkgevers is het een steuntje in de rug, vindt ook Heerma (CDA), die verwijst naar de positieve houding van de vakbonden.

Afwijzen op grond van bedrijfsbelangen

Een werkgever mag een verzoek om andere werktijden alleen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen. Daarbij kan volgens Van Hijum bijvoorbeeld gedacht worden aan problemen met de veiligheid en aan roostertechnische, financiële en organisatorische problemen. SGP’er Dijkgraaf vraagt zich of de bedrijfsfilosofie van een werkgever dat hij zijn werknemers tussen negen en vijf op kantoor wil hebben, ook geldt als een zwaarwegend bedrijfsbelang. Minister Asscher (Sociale Zaken), die bij dit initiatiefvoorstel de rol van adviseur heeft, vindt alleen zo’n filosofie onvoldoende reden. “Daarmee zou de balans ten nadele van de werknemer worden verstoord”, meent hij. Bedrijven met minder dan tien medewerkers worden van de regels in het initiatiefvoorstel uitgezonderd.

De Kamer sprak in het voorjaar al over het initiatiefvoorstel. Volgende week (16 oktober) stemmen de Kamerleden over het wetsvoorstel.

Reageer op dit artikel