nieuws

Geef personeel energie kado

Personeelsmanagement

Geef personeel energie kado

Een vitaliteitsprogramma als verkapte ziekteverzuimmeting? Nee: gewoon als kadootje voor medewerkers.

Het vitaliteitsprogramma van FrieslandCampina was geen meting voor ziekteverzuim, maar een ‘cadeautje aan de medewerkers’. Weliswaar met boemerangeffect: deelnemers zagen hun veerkracht verbeteren van een 5,9 naar een 6,8.

Een bedrijf als FrieslandCampina is het bijna aan zijn stand verplicht om duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben. En dat heeft het ook. De organisatie betrekt dit begrip niet alleen op zijn voedingsproducten, maar ook op de bedrijfsvoering en medewerkers. ‘We besteden gerichte aandacht aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers’ zegt projectmanager Antje Zwierenberg. ‘Niet omdat ons ziekteverzuim hoog is, want dat is het niet. Maar onze medewerkers hebben wel een behoorlijk hoge gemiddelde leeftijd en een deel van hen doet redelijk zwaar lichamelijk werk. In een snel veranderende organisatie bovendien, wat werkdruk met zich meebrengt.’ De organisatie wilde waarborgen dat zijn personeel met gericht gezondheidsmanagement gezond blijven tot – en na – het einde van hun loopbaan.

TIP: Lees meer over gezond en vitaal werken in het dossier Gezond Ondernemen op Overduurzameinzetbaarheid.nl.

Kers op de taart

Voor deze duurzame-inzetbaarheidswens had FrieslandCampina al een gezondheidsbeleidsvisie tot 2020 liggen: het Fit4Work2020 programma. De kers op de taart werd het ontwikkelen en uitzetten van een preventieprogramma.
Dit mocht volgens FrieslandCampina echter geen verkapte manier zijn om het ziekteverzuim te meten. ‘Natuurlijk wilden wij ook graag weten wat het effect van het programma zou zijn op het ziekteverzuim’, zegt Matti Paulissen, senior adviseur gezond ondernemen bij Zilveren Kruis Achmea. ‘Maar FrieslandCampina wilde dit niet omdat het echt een positieve insteek moest hebben en over energie moest gaan.
Zwierenberg: ‘Dat was belangrijk voor ons. We wilden ruimte bieden om vrijwillig iets te doen aan het slaappatroon of tegen de werkdruk die mensen voelen. Stel je voor dat je je eigen energie nu een zeven geeft en dit kan een acht worden. Dat zou toch fantastisch zijn?’

Lees ook: 4 goedkope tips voor vitaal personeel

Boest

Bij de opzet van het energiemanagementprogramma werden medewerkers zelf betrokken. ‘Dat was op basis van “vrijwillig, maar niet vrijblijvend”’, legt interim healthmanager Sabine Stam uit. ‘Het werkt niet om dit als een verplichting op te leggen. We hebben dus bewust in een vroeg stadium al de ondernemingsraad bij onze plannen betrokken en het programma als een “cadeau” aan de medewerkers aangeboden.’
Uiteindelijk werd er gekozen voor een energiemanagementprogramma van Lifeguard, een integraal programma waarin de aspecten fysiek, mentaal en sociaal/emotioneel allemaal aan bod komen. Op vijf locaties werd vervolgens een pilot van ‘Boest’ – zoals FrieslandCampina het programma omdoopte – uitgezet: op twee Amersfoortse kantoorlocaties met een hoge werkdruk, op twee afdelingen van het hoofdkantoor en een locatie in Leeuwarden waar in ploegendienst wordt gewerkt. In een programma van zes maanden – die lengte biedt het beste uitgangspunt voor blijvende gedragsverandering – volgden 365 medewerkers workshops waarin werd uitgelegd wat energie per persoon betekent en hoe je daaraan kunt werken.

Verhoogde veerkracht

De resultaten werden zowel geëvalueerd via een eigen vragenlijst als met een vragenlijst plus outtake van Lifeguard. 72 procent van de pilot-deelnemers vulde de vragenlijsten in: gemiddeld gaven zij het programma een prima score van een 7,6. Van alle deelnemers gaf 63 procent het programma zelfs een acht of hoger.
‘Daar zijn we trots op’, zegt Zwierenberg. ‘Een echt hard resultaat is dat de deelnemers hun veerkracht verbeterd hebben van een 5,9 naar een 6,8. Dit blijkt uit de fysieke testen’, zegt Zwierenberg.
Van alle deelnemers beval 94 procent Boest verder aan aan collega’s. De deelnemers hebben samen ongeveer duizend grote of kleine veranderingen gerealiseerd en maar liefst 99,6 procent geeft aan door te zullen gaan met werken aan zijn vitaliteit. ‘Punt van aandacht is dat we nog sterker moeten inzetten op een actieve rol van de leidinggevenden’, zegt Zwierenberg. De evaluatie van Lifeguard was al even positief. De uitval bedroeg slechts acht procent en die was voor het grootste deel te verklaren uit uitdiensttreding of ziekte.
Paulissen voegt hieraan toe: ‘Het goede van deze pilot was dat mensen hierin echt hun eigen doelen konden stellen. Het ging dus niet alleen om afvallen of meer bewegen, maar kon ook betrekking hebben op doelen als een betere nachtrust krijgen of meer tijd voor de kinderen hebben.’

TIP: Hoeveel levert elke geïnvesteerde euro in een gezondheidsprogramma gemiddeld op? Lees het op PW De Gids Vakbase.

30 procent-wens

En hoe nu verder? De stuurgroep die bij de pilot betrokken was, raadde aan om Boest ook bij andere onderdelen binnen FrieslandCampina in te gaan zetten en één afdeling zegde gelijk toe. ‘Ons advies om het niet te verplichten blijft hierbij onverminderd van kracht. Wel hebben we het advies gegeven erop in te zetten dat ieder jaar dertig procent van de medewerkers deelneemt. Zo zorg je voor voortzetting over meerdere jaren en inspireer je de mensen die het programma nog niet hebben gevolgd.’

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis Achmea.

 

Reageer op dit artikel