nieuws

HRM’er komt uit verdomhoekje

Personeelsmanagement

HRM’er komt uit verdomhoekje

De HRM’er is steeds minder vaak tiepmiep en heeft vaker een aansturende, adviserende of beleidsbepalende rol.

Het werd tijd: voor het eerst sinds drie jaar begint de rol van HR weer belangrijker te worden. Door automatisering van HR-processen krijgt HR steeds meer ruimte om adviserende, aansturende of beleidsbepalende taken te vervullen. Heet aandeel HRM’ers die zo’n strategische rol heeft groeide binnen een jaar van 66 procent naar 74 procent. De registrerende, administratieve en uitvoerende werkzaamheden namen in dezelfde periode af van 34 naar 26 procent. In het jaar daarvoor daalde dat HR-aandeel juist.

Dit blijkt uit het jaarlijkse grote onderzoek ‘HR-Trends 2014-2015’. Het onafhankelijk onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij werd gehouden onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals (zowel in loondienst als zelfstandig) en focust zich op de inhoud en de beloning van de HR-functie.

‘Administratieve HR-activiteiten verschuiven van de mens naar de machine. Door nieuwere en slimmere software kan de HR-professional zich meer op zijn adviesrol richten,” zegt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HRM bij Berenschot. “Tegelijkertijd zorgt de trend van robotisering er ook voor dat er op termijn steeds minder mensen nodig zijn voor administratieve HR-functies. De rol binnen HR verschuift en HR-professionals moeten hierdoor kritisch kijken naar hoe zij waarde toevoegen aan de organisatie.”

Helemaal strategisch blijkt de rol van HR nog niet. Uit Brits onderzoek bleek onlangs dat een groot aantal CEO’s en top executives HR nog altijd als de minst strategische afdeling van de organisatie zien.

Talentmanagement is HR-prioriteit

Talentmanagement is zowel in 2014 als in 2015 topprioriteit voor HR-professionals. 40 procent besteedt aandacht aan het ontwikkelen van talenten (>PW De Gids Vakbase) van bestaande medewerkers. In 2015 is dit 39 procent. Het prioriteitenlijstje wordt opgevolgd door strategische personeelsplanning (38 procent) en vernieuwde aandacht voor het arbeidsvoorwaardenbeleid (32 procent). De aandacht voor dit beleid is het afgelopen jaar met maar liefst 16 procent gestegen.

Ook bij de begeleiding van reorganisaties wordt de expertise van HR-professionals meer benut. Slechts 10 procent van de taken van HR bij reorganisaties is uitvoerend, dit was vorig jaar nog 18 procent. De rol van de HR-professional bij reorganisaties is voor 54 procent participerend, 23 procent adviserend en 13 procent initiërend.

TIP: Kom naar het Congres over Personeelsplanning op 25 november en leer hoe u talentmanagement combineert met uw strategische personeelsplanning. 

Zwaardere HR-functie, zwaardere portemonnee

Door de uitbreiding van het takenpakket en verandering in de uitvoering verwachten veel HR-professionals (69 procent) de komende jaren een verzwaring van hun functie. Dit zien HR-professionals ook terug in hun beloning. De gemiddelde loonstijging van HR-professionals in 2014 is 1,9 procent. Dit is aanzienlijk hoger dan de loonstijging van 1,2 procent die vorig jaar werd verwacht. Voor het komende jaar verwachten HR-professionals een gemiddelde loonstijging van 1,7 procent. Meer dan de helft (56 procent) verwacht dat het salaris gelijk blijft.

HR-professionals zien nog steeds weinig promotiekansen. Een kwart (26 procent) heeft de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Vorig jaar was dit nog 21 procent. Voor de komende twee jaar verwacht 18 procent van de HR-professionals promotie te maken.

HRM’er solliciteert actiever

Bijna een kwart van de HR-professionals (23 procent) is op zoek naar een andere baan. Hiervan is 63 procent actief aan het solliciteren naar een andere functie, dit was vorig jaar nog 55 procent. Met name HR-professionals in medior functies zijn van plan om van baan te veranderen. Het huidige salaris is niet voor iedereen een reden om te switchen van baan. Zowel HR-professionals die tevreden zijn met hun salaris (28 procent) als zij die daar ontevreden over zijn (33 procent), zijn van plan van baan te veranderen.

Helft HRM’ers vreest reorganisatie

Veel HR-professionals (71 procent) maken zich zorgen om het voortduren van de economische recessie en het tekortschieten van het budget om de gestelde doelen te bereiken (57 procent). Bijna de helft (45 procent) is beducht op een reorganisatie of ontslag. Deze vrees heeft ook zijn weerslag op het persoonlijke carrièreplan van HR-professionals, zo lijkt het. Bijna twee derde (64 procent) heeft het afgelopen jaar een opleiding of training gevolgd, waarbij voor een derde (34 procent) de focus niet louter op het bijhouden van vakkennis lag. “Wellicht zijn zij zich aan het voorsorteren op een nieuwe functie in een ander werkveld,” zegt Van der Spek.

 

 

Reageer op dit artikel