nieuws

Hoe houdt u 55-plus inzetbaar?

Personeelsmanagement

Hoe houdt u 55-plus inzetbaar?

Een derde van het personeel bij Philips Research is over tien jaar ouder dan 55. Hoe blijven zij productief?

Deze steeds grote groeiende groep oudere medewerkers van Philips Research moet vitaal, betrokken en productief blijven. Wat is daarvoor nodig? Cristel van de Ven, mede-eigenaar HR-adviesbureau Factor Vijf en Ad Leenaars, afdelingshoofd Philips Research, zetten deze vraag uiteen.

“De vraag voor ons is hoe we ervoor zorgen dat medewerkers actief blijven deelnemen en bijdragen aan Philips Research als ze ouder worden,” zegt Paul Put, vicepresident Philips Research. Hij gelooft dat duurzame inzetbaarheid een van de belangrijkste organisatiethema’s voor de toekomst is. “Het is een feit dat er verschuivingen optreden in hoe lang medewerkers door blijven werken. Een paar jaar geleden dachten we, ikzelf incluis, dat werken tot 67 jaar onrealistisch was, terwijl dat nu een voldongen feit is. En over vijftien jaar kan het zomaar zo zijn dat de pensioenleeftijd verhoogd is naar een leeftijd boven de zeventig jaar.”

TIP: Lees wat de kosten van de vergrijzing zijn voor BV Nederland op PW De Gids Vakbase.  

Bewustwording en dialoog

Met een pensioenleeftijd van 67 jaar is over tien jaar circa een derde van het personeel bij Philips Research ouder dan 55. Wat deze verhoging betekent voor de organisatie is een vraag. Put heeft daar ook nog geen antwoord op. “Wat we wel weten, is dat mensen, als ze langer doorwerken, andere wensen en behoeften hebben ten aanzien van leven en werk. En deze wensen en behoeften moeten aansluiten bij de eveneens veranderende behoeften van Philips Research. Daarvoor is het nodig dat er een permanente en duurzame dialoog plaatsvindt tussen medewerkers en hun managers. We moeten er over praten.”
Dat die dialoog over duurzame inzetbaarheid belangrijk is, is ook een conclusie die uit het project Active Ageing bij Philips Research naar voren kwam. Met dit project wil de organisatie een ondersteunend werkklimaat ontwikkelen, waarbinnen medewerkers gezond, betrokken, gemotiveerd en productief ouder kunnen worden. Het projectteam heeft medewerkers en leidinggevenden geïnterviewd om een beter begrip te krijgen van de dingen die voor hen belangrijk zijn als het gaat om actief ouder worden op de werkvloer. De conclusie luidt dat een belangrijke stap naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij Philips Research het creëren van meer bewustwording is. En ook het op gang brengen van een dialoog.

Oud is niet sexy

De dialoog tussen generaties over duurzame inzetbaarheid is nog niet voldoende, constateert Annet de Lange, lector Human Resources Management aan de Hogeschool van Arnhem. De Lange: “Sociale contacten tussen leidinggevenden en hun medewerkers en tussen jongere en oudere werknemers zijn noodzakelijk om er een gewoon gespreksonderwerp van te maken.”
De Lange vertelt dat leeftijdsdiscriminatie en negatieve stereotypen over oudere werknemers organisaties ervan weerhouden de talenten van oudere werknemers optimaal te gebruiken. “In westerse samenlevingen is het niet sexy om oud te worden. In Nederland heerste er tot voor kort ook een cultuur van: hoe lang moet ik nog? Mensen van rond de 58 jaar vroegen elkaar of ze al een fijne camping hadden geselecteerd waar ze de komende twintig jaar naartoe konden gaan. Deze cultuur moeten we achter ons laten. Dat we vanwege de crisis en demografische veranderingen langer moeten doorwerken zou wel eens een geluk bij een ongeluk kunnen zijn. Werk is voor veel mensen ook zingeving. Alleen het vergt wel op maat gemaakte oplossingen.”

Lees ook: ‘HR laat zich afschepen bij duurzame inzetbaarheid

De ene oudere is de andere niet

Niet voor iedereen is werken tot op hoge leeftijd weggelegd, zegt De Lange. “Er is sprake van diversiteit. Als je kijkt naar mensen die nu al langer doorwerken, zoals onderzocht in een zogeheten 65-plus-cohortstudie, zie je dat zij een betere ‘fit’ hebben dan anderen als het gaat om de persoon die ze zijn en het werk dat ze doen.”
Het is voor organisaties dan ook belangrijk om binnen de dialoog niet alleen te kijken naar de kalenderleeftijd. De groep ouderen is heterogener dan men denkt. Het is van belang oog te hebben voor deze diversiteit en met andere soorten leeftijden of leeftijdsgerelateerde veranderingen rekening te houden.

TIP! Cristel van de Ven is dagvoorzitter van de Inspiratiedag Over Duurzame Inzetbaarheid op dinsdag 9 december. Inschrijven kan hier. 

Basketring

Bij Philips Research is de dialoog inmiddels volop gaande. Onlangs praatten 125 medewerkers en leidinggevenden met elkaar over duurzame inzetbaarheid, met behulp van een hiervoor speciaal ontwikkeld dialooginstrument: de Koerskaart Werk en Toekomst. Mensen die verder willen praten, kunnen terecht bij een ‘Active Ageing’-coach. Zo bouwt de organisatie verder aan de duurzame inzetbaarheid.
Rufus Driessen is hoofdonderzoeker op de afdeling Personal Care en Wellness bij Philips Research en leider van het projectteam Active Ageing. Hoe medewerkers zich bewust kunnen worden van duurzame inzetbaarheid illustreert hij aan de hand van een voorbeeld uit de organisatie. “Ik sprak een keer met een werknemer die al geruime tijd basketbal speelt en de laatste tijd merkte dat hij de ring van de basket niet meer met zijn hand kon aanraken. Dit geeft aan welke veranderingen in ons lichaam plaatsvinden; het kan niet meer presteren op hetzelfde niveau als voorheen. Niet alleen onze lichamen veranderen in de tijd, ook onze omgeving verandert. Active Ageing is: ik ben aan het veranderen en mijn bedrijf is aan het veranderen. Toch wil ik nog een bijdrage leveren aan wat het bedrijf vandaag nodig heeft en tegelijkertijd elke dag genieten van mijn werk.”

Dit is een verkorte versie van het artikel in PW De Gids #11. Vraag een gratis proefnummer aan. 

Reageer op dit artikel