nieuws

Mantelzorger onderschat steun

Personeelsmanagement

Mantelzorger onderschat steun

Werkende mantelzorgers onderschatten de steun die ze op hun werk kunnen krijgen.

Collega’s en leidinggevenden lijken namelijk best bereid tot steun aan de werkende mantelzorger. Zo denkt 40 procent van de mantelzorgers dat hun collega’s hun werk niet willen of kunnen overnemen, maar is 90 procent van de collega’s zegt best bereid is wat werk over te nemen om de last te verlichten. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van Stichting Werk&Mantelzorg onder zo’n 15.500 medewerkers.

Slechts 20 procent van de mantelzorgers denkt dat de leidinggevende mee wil denken over oplossingen, terwijl ruim 95 procent van de leidinggevenden bereid is tot een gesprek.

Mantelzorger maakt zich niet kenbaar

Mantelzorgers maken zichzelf niet echt kenbaar in de organisatie. Er blijken namelijk twee keer zoveel mantelzorgers binnen organisaties te werken dan collega’s en leidinggevenden denken. Ook op het bespreken van de combinatie werk en mantelzorg rust nog een taboe. 45 procent van de mantelzorgers maakt het niet bespreekbaar. Zij vrezen voor onbegrip en consequenties voor hun carrière of contract. Ook onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau liet onlangs zien dat mantelzorgers zich maar mondjesmaat kenbaar maken: hulp vragen aan collega’s of leidinggevenden doen ze amper.

Lees ook: Welke wettelijke regelingen er zijn voor mantelzorgers en welke maatwerkoplossingen kan HR bieden? Lees het artikel Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Mantelzorgvriendelijk beleid noodzakelijk

Uit andere onderzoeken blijkt dat jaarlijks tussen de 50.000 en 100.000 werknemers met mantelzorgtaken tijdelijk of voorgoed stoppen met werken. Bijna 50 procent van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaar belast en ervaart problemen met de combinatie werk en mantelzorg.

Mantelzorger slecht op de hoogte van mogelijkheden

Uit het onderzoek van Werk&Mantelzorg komt naar voren dat meer dan de helft van de werkende mantelzorgers niet op de hoogte is van de (verlof)regelingen en faciliteiten die hun werkgever hen (al dan niet wettelijk verplicht) biedt. Eerdere onderzoeken laat ook keer op keer zien dat mantelzorgers weinig gebruik maken van verlofregelingen.
Verlofregelingen en oplossingen moeten daarom meer bekendheid krijgen binnen organisaties. Zo heeft de Tweede Kamer in oktober ingestemd met de uitbreiding van kort- en langdurend zorgverlof. Dit verlof mag je ook opnemen voor een huisgenoot, tweedegraads familielid of iemand anders waarmee men een sociale relatie heeft.

Taken werkgever

Werkgevers kunnen de regelingen en faciliteiten beter onder de aandacht brengen. Werknemers op hun beurt kunnen verantwoordelijkheid nemen door hun zorgtaken bespreekbaar te maken. En zelf te onderzoeken welke mogelijkheden en maatwerkoplossingen er zijn binnen de organisatie. Een goede werk/privé balans is tenslotte in het belang van beide partijen’.

TIP: Lees hoe het UWV een werkzoekende mantelzorger kan ontheffen van sollicitatieplicht op PW De Gids Vakbase. 

Reageer op dit artikel