nieuws

Politie laks met ziekteverzuim

Personeelsmanagement

Politie laks met ziekteverzuim

De politie doet niet genoeg voor medewerkers die langdurig ziek zijn, blijkt uit onderzoek. De aanpak van ziekteverzuim moet hoger op de agenda.

Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie en vakorganisaties. De onderzoekers keken bijna duizend dossiers in van politiemedewerkers die meer dan drie maanden ziek thuis zitten. Hierop baseert TNO de schatting dat ongeveer 4,1 procent van het totaal aantal politiemedewerkers langdurig thuis zit, gemiddeld 14 maanden. In zo’n 30 procent van de gevallen gaat het om mensen met psychische klachten.

Voor zieke medewerkers geldt de Wet Verbetering Poortwachter, die erop gericht is de medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Maar de verplichtingen uit de wet zijn bij de politie niet altijd goed en volledig uitgevoerd. Zo werd in ongeveer een derde van de gevallen geen goede probleemanalyse of plan van aanpak gemaakt. “Dan zaten er mensen al maanden thuis maar niemand, ook de leidinggevenden niet, wist precies waarom en met welke klachten. Bijvoorbeeld omdat er inmiddels al een nieuwe chef zat”, licht Jannine van den Berg, lid van de korpsleiding, toe.

Aanpak ziekteverzuim

De korpsleiding zegt zich bewust te zijn dat de begeleiding van mensen om wie het gaat “in het verleden niet in alle gevallen naar behoren is verlopen”. Deze signalen uit de organisatie zelf zijn ook de aanleiding geweest om het onderzoek te starten.

De korpsleiding neemt zich voor om de begeleiding van ziek personeel te verbeteren. “Begin volgend jaar moet het langdurig ziekteverzuim zeker een procentpunt lager zijn, rond de 3 procent”, aldus Van den Berg. Vanaf 2015 begint de politie met een landelijk verzuimvolgsysteem. (Bron: ANP/www.overdi.nl)

Tip! Wilt u meer praktijkverhalen horen over het terugdringen van ziekteverzuim? Tijdens de Inspiratiedag Over Duurzame Inzetbaarheid op dinsdag 9 december vertelt de gemeente Den Haag hoe een preventieve aanpak van verzuim zichzelf terugbetaalt. 

 

Reageer op dit artikel