nieuws

Werknemersverzekeringen: hier moet u op letten

Personeelsmanagement

Werknemersverzekeringen: hier moet u op letten

WGA, WIA, Ziektewet. Weet u precies hoe het zit met werknemersverzekeringen? Waar moet HR op letten?

De laatste jaren zijn er op het gebied van WGA en Ziektewet flink wat veranderingen doorgevoerd. Het maakt het er voor de HR-professional niet overzichtelijker op. Alleen al de kwestie of ondernemers zelf het risico voor de Ziektewet moeten dragen of dit toch onder moeten brengen bij het UWV is een duivels dilemma. Wat adviseer je dan? PW de Gids zet enkele aandachtspunten op een rij. Waar moet u op letten als het gaat om werknemersverzekeringen?

1 Hou de cao-onderhandelingen in de gaten

In de uitvoering van de WW veranderen een paar zaken die voor werkgevers belangrijk zijn. Zo kunnen zij met ingang van 2016 niet meer zelf kiezen of zij ontslagen via de kantonrechter of het UWV laten lopen. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale uitkeringsduur in stappen teruggebracht tot maximaal 24 maanden. Wel kunnen werkgevers en werknemers in een cao afspraken maken over een eventuele aanvulling na die periode. Het is maar de vraag hoe en in hoeverre werkgevers de maximale aanvulling van 14 maanden voor hun rekening willen nemen. HR-professionals zullen de cao-onderhandelingen op dit punt in de gaten moeten houden.

2 Hou contact

Zeker bij grotere werkgevers is het van belang om contact te houden met zieke ex-werknemers en hen waar mogelijk te begeleiden bij re-integratie. Veel aandacht voor verzuimpreventie kan al veel voorkomen. Gezien de veranderde regelgeving is het ook in het belang van werkgevers om tijdelijke werknemers hetzelfde te behandelen als vaste werknemers. Contractverlenging kan bijvoorbeeld voorkomen dat zij ziek uit dienst treden.

Tip! In de ‘Praktijkgids Ziekte en re-integratie’ leest u welke acties de werkgever moet nemen. Klik hier voor meer informatie.

3 Trap niet in stuntpremies

Naast de werknemersverzekeringen die het UWV verzorgt, is er sinds 2006 de mogelijkheid om gedurende maximaal tien jaar zelf het risico te dragen voor gedeeltelijk of tijdelijk volledig arbeidsongeschikte werknemers. In dat geval vervalt de gedifferentieerde WGA-premie. Het WGA-eigenrisicodragerschap is per 2016 ook mogelijk voor flexwerkers. Voor de zogeheten Ziektewet-flex kan de werkgever nu al eigenrisicodrager worden.

De private verzekeraars zijn in 2006 vol enthousiasme de markt op gegaan met veel te lage premies. Dat zorgde voor grote verliezen. Inmiddels zijn er alweer verzekeraars die hun WGA-product van de markt hebben gehaald; anderen hebben de premie sterk verhoogd. Lage premies lijken aantrekkelijk, maar zijn dus vaak van tijdelijke aard.

4 Let op de privacy van werknemers

De loondoorbetaling in de eerste 104 weken (Ziektewet) kan ook verzekerd worden. Daarvoor zijn verzuimverzekeringen te sluiten. Omdat de verzuimverzekeraar het loon doorbetaalt, mag hij gegevens opvragen bij de werkgever. Maar dat mogen alleen administratieve gegevens zijn. Sommige verzekeraars vragen ook medische gegevens op. Dat is echter niet toegestaan in verband met de privacywetgeving.

4 Kijk naar de arbodienst

Verzuimpolissen zijn vaak gekoppeld aan een door de verzekeraar geselecteerde arbodienst. Kijk voor het sluiten van zo’n verzekering goed naar de arbodienst waar de verzekeraar mee samenwerkt. Die moet ook aansluiten op het verzuim- en preventiebeleid van de werkgever.

5 Vergeet de terugkeerpremie ZW niet

Het is wel opletten geblazen voor ondernemingen die het eigenrisicodragerschap voor de ZW inruilen voor de publieke verzekering via het UWV: die moeten daarvoor vanaf 1 januari volgend jaar een speciale terugkeerpremie betalen. Het kabinet vindt de huidige minimumpremie voor de Ziektewet (0,14 procent van de loonsom) te laag; een terugkeerpremie moet voorkomen dat veel werkgevers op basis van de prijs weer voor het UWV kiezen en geen oog meer hebben voor schadelastbeheersing. Zo’n terugkeerpremie geldt niet voor de WGA.

Meer weten? Lees het volledige artikel (Duivels dilemma: publiek of privaat?)
in PW De Gids 11.

Reageer op dit artikel