nieuws

HR TRENDS 2015: Duurzame inzetbaarheid zet mens weer centraal

Personeelsmanagement

HR TRENDS 2015: Duurzame inzetbaarheid zet mens weer centraal

De kern van duurzame inzetbaarheid is de mens weer centraal stellen in organisaties. Wat kan HR doen?

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren; internet en sociale media maken kennis alom beschikbaar. De balans van macht tussen bedrijven en consument, overheid en burger, werkgever en werknemer, is aan het schuiven.

Auteur: Glenn van der Burg van MVO Nederland

Het duurzaamheidsvraagstuk noodzaakt bedrijven om ingrijpend te veranderen door grondstofschaarste, snel stijgende grondstofprijzen, en de noodzaak om CO2-emissies te beperken. De vergrijzing zorgt voor een stijgende vraag naar zorg. Globalisering heeft tot gevolg dat werk van de ene op de andere dag verplaatst wordt naar Roemenië of China. En de volgende dag keert werk weer net zo snel terug door politieke instabiliteit, een vernietigende publieke opinie of stijgende brandstofprijzen.

Eroderen van kennis

De turbulentie in de wereld leidt ertoe dat kennis, vakgebieden, bedrijven en zelfs hele bedrijfstakken binnen relatief korte tijd ontstaan of verdwijnen. Zelfs wie een studie heeft gevolgd die exact aansluit op de vraag op de arbeidsmarkt is op weg naar een mismatch. Volgens hoogleraar Arbeidsmarkt Andries de Grip is de waarde van kennis sneller dan ooit aan het eroderen.
In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen geen toegang tot werk en dat is een maatschappelijke misstand. Het Britse onderzoek Attitudes to health and work amongst the working-age population laat zien dat werkenden gezonder zijn dan nietwerkenden. Sterker: werklozen die gaan werken worden gezonder.
Uit onderzoek van de hoogleraar psychologie Mihaly Csikszentmihalyi en de ontdekker van flow, blijkt niet alleen dat mensen momenten van flow nodig hebben als zuurstof voor de ziel, maar ook dat het eerder en vaker bereikt wordt in werk dan in vrije tijd. Onderzoek van het Britse Office of National Statistics laat zien dat werk een sterke impact heeft op geluk. Van de werklozen scoorde 45 procent op levenstevredenheid minder dan 70 procent. Bij de werkenden blijft echter slechts 20 procent onder die score.

Zes V’s van Duurzame Inzetbaarheid

De kern van duurzame inzetbaarheid is de menselijke maat in werk en organisatie. De zoektocht om de mens weer centraal te zetten in organisaties, kan aan de hand van de zes V’s als kompas voor de koers van iedere organisatie. De zes V’s van DI zijn:
1. Vertrouwen.
Bij een accountskantoor gingen partners één op één met elkaar in gesprek over Het Nieuwe Werken. Het woord vertrouwen kwam bijna in elke paragraaf van elk beleidsdocument, plan van aanpak en elke voorlichtingsbrochure over Het Nieuwe Werken binnen hun bedrijf voor. Vertrouwen moest dus een centraal thema worden in het gesprek. Want wat betekent vertrouwen eigenlijk? En hadden de partners een gezamenlijk beeld van vertrouwen? Wat bleek? De betekenis, invulling en waarde van vertrouwen liepen behoorlijk uiteen.
2. Vasthouden door los te laten.
Organisaties zullen steeds vaker talent delen en samen het zogenoemde multi-jobben mogelijk maken. Het lijkt een tegenstelling, maar binden en boeien gaat vaak een stuk beter door te delen en los te laten.
3. Vrijheid in verbondenheid.
Volgens bestsellerauteur Daniel Pink is autonomie de sterkste van de drie intrinsieke drijfveren die mensen hebben (Drive, 2010). De belofte van Het Nieuwe Werken ligt dus vooral in het verhogen van de vrijheid, de autonomie van collega’s. Organisaties en leidinggevenden kunnen daar eenvoudig op inspelen en de financiële kosten zijn nihil.
4. Vitaliteit.
Binnen grote organisaties schieten de bedrijfsfitness, hardloopclinics en gezondheidsprogramma’s als paddenstoelen uit de grond. Het nut en bewijs zijn al overweldigend. In een onderzoek onder depressieve patiënten bleek bijvoorbeeld dat het effect van drie keer per week bewegen op korte termijn net zo groot was als een flinke dosis antidepressiva.
5. Vakmensschap.
Het doorontwikkelen van de eigen vakmensschap is een uitdaging waar iedereen wel wat hulp bij kan gebruiken. Want in de hectiek van alle dag verdwijnt de urgentie om op langere termijn de eigen kwaliteiten uit te diepen, bij te schaven en op te poetsen. Iedereen kan wel een APK op zijn eigen vakmensschap gebruiken.
6. Vol betekenis. ‘Wat is betekenisvol werk voor jou?’ Vanuit die eenvoudige vraag heeft MVO Nederland binnen Vebego een casestudie uitgevoerd, van schoonmakers tot aan de raad van bestuur. Eén belangrijk kenmerk is weten waarom je het werk doet. Wellicht klinkt dat heel logisch, maar dat is het niet altijd.

Duurzame Inzetbaarheid is een grote uitdaging voor iedereen. En er is maar één manier om deze enorme uitdaging te lijf te gaan: stapje voor stapje. Eén idee per keer. Eén voornemen per keer. En zoals de Engelsen mooi zeggen: trial and error.

MEER HR TRENDS 2015:

Meer weten over deze en andere HR Trends? Bestel het boek HR Trends 2015

 

Reageer op dit artikel