nieuws

Hoe motiveer je een ambtenaar?

Personeelsmanagement

Hoe motiveer je een ambtenaar?

Veel rijksambtenaren kampen met motivatieproblemen. Hoe komt dit en hoe pak je het aan?

Ambtenaren bij gemeenten, provincies en het rijk vinden zichzelf minder vakbekwaam, minder bevlogen en minder betrokken dan andere medewerkers in de publieke sector, zo bericht de website Binnenland Bestuur (BB).

De nieuwssite voor ambtenaren baseert zich op het tweejaarlijkse Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Aan dit onderzoek deden 24.000 werknemers in de publieke sector mee (ongeveer 15 procent). Ruim 9.000 hiervan werken bij het Rijk, provincies, gemeenten of waterschappen. “De gehele sector scoort hoog op tevredenheid, vakmanschap, betrokkenheid en bevlogenheid. Opvallend is dat het openbaar bestuur achterblijft”, aldus BB.

Invulling geven aan ambacht

Vooral rijksambtenaren zouden verhoudingsgewijs weinig geloof in zichzelf hebben. Ze geven hun eigen vakmanschap het laagst rapportcijfer van de gehele publieke sector. “Rijksambtenaren volgen ontwikkelingen in hun vakgebied minder goed dan andere publieke werkers en ze doen minder hun best om beter te presteren”, aldus BB. Met de bevlogenheid van ambtenaren is het volgens het onderzoek  eveneens triest gesteld. Ook hier scoren rijksambtenaren slecht, op de voet gevolgd door gemeenteambtenaren.

Volgens Richard van Zwol, als secretaris-generaal van het ministerie van BZK belast met het personeelsbeleid voor de gehele rijksdienst, is het hoog tijd dat ambtelijk vakmanschap nu overal hoog op de agenda komt. “Er gebeurt natuurlijk van alles om ambtenaren fit te maken en te houden voor wat nu en straks van hen verwacht wordt”, zegt hij in het weekblad Binnenlands Bestuur van vandaag. “Maar het accent dat we er vanuit het departement op leggen, drukt ook de overtuiging uit dat we het samen moeten doen. Er is zoveel tegelijk gaande, dat hernieuwde invulling geven aan het ambacht alleen lukt met vereende krachten.”

Motiveer door kennis

Van Zwol raakt niet in paniek dat het openbaar bestuur minder scoort op bevlogenheid. “Maar natuurlijk klopt het niet dat er mensen rondlopen die wel wat extra motivatie kunnen gebruiken. En mensen voor wie het beter zou zijn om naar een andere baan om te zien. Toch is mijn overtuiging dat motivatieproblemen lang niet altijd een kwestie is van onwil”, aldus van Zwol in het vakblad.

(Tip! Lees ook het artikel Bevlogen personeel in 5 stappen)

Volgens Van Zwol zitten mensen vaak te lang vast in hun baan en durven ze niet meer te veranderen. “Of ze worden er onzeker van dat ze eigenlijk zo weinig anders kunnen dan ze nu doen. Natuurlijk zakt je motivatie  dan weg. Natuurlijk word je dan onzeker over je loopbaanmogelijkheden en blijf je zitten waar je zit. Ook dit zijn zaken die we met een herwaardering van het ambtelijk vak moeten doorbreken.”

De nieuwe ambtenaar is volgens hem een specialist op zijn eigen terrein. “Ik geloof niet in de algemene ambtenaar of manager die van alles een beetje en uiteindelijk dus van niets echt iets weet.” De sleutel tot ambtelijk vakmanschap is volgens hem vooral kennis. Daarnaast moet een ambtenaar weten wat zijn vak onderscheidt: hij werkt voor het algemeen belang. “En dat belang vertegenwoordig je niet alleen binnen je eigen organisatie, maar dat doe je in oprechte samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties”, aldus Van Zwol.

(Bron: Binnenlands Bestuur)

 

 

 

Reageer op dit artikel