nieuws

Ziek? Dan mag werknemer gewoon een marathon lopen

Personeelsmanagement

Ziek? Dan mag werknemer gewoon een marathon lopen

Het ontslag van een zieke werknemer die even een marathon liep, is onterecht. Dit is de uitkomst van een bodemprocedure die CNV Vakmensen startte.

De werknemer krijgt alsnog zijn achterstallige loon, vakantiegeld en vakantiedagen, verhoogd met 25 procent vanwege de lange wachttijd. Zijn werkgever moet nog ruim 10.000 euro voor hem op tafel leggen.

De man werd in oktober 2013 op staande voet ontslagen toen zijn werkgever er achter kwam dat de man ziek was maar wel thuis aan het klussen was en regelmatig meedeed aan hardloopwedstrijden. Ook voor de marathon van Rotterdam deinsde hij niet terug.

Re-integratie

In kort geding oordeelde de rechter dat het ontslag terecht was: de werknemer belemmerde met  zijn activiteiten de re-integratie. Ook omdat hij het niet gemeld had bij de bedrijfsarts die hem begeleidde bij zijn re-ïntegratie.
CNV Vakmensen nam het voor de man op en startte een bodemprocedure. Rechtshulpverlener Matthijs van de Wetering: “Waar het om gaat is de vraag: heeft de werknemer met zijn hardloopwedstrijden en kluswerkzaamheden inderdaad zijn herstel belemmerd? Zo ja, dan heeft hij inderdaad een probleem. Maar uit een medische herbeoordeling bleek dat dit níet het geval was. De man had dus ook gewoon recht op een uitkering Ziektewet, en die kreeg hij ook. Hij kon en mocht, ondanks zijn andere fysieke beperkingen, bepaalde activiteiten ondernemen, ook hardlopen. Zolang het maar met beleid gebeurde.”

Geen overleg met bedrijfsarts

In de bodemprocedure oordeelt de rechtbank in Groningen dat het ontslag op staande voet onterecht is. Volgens de rechter heeft de werkgever zelf de conclusie getrokken dat hardlopen en klussen het re-integratieproces in de weg zouden staan. Er vond zelfs geen overleg met de bedrijfsarts plaats.

“Het is aan het UWV of de bedrijfsarts om te oordelen in welke mate een werknemer arbeidsongeschikt is en waartoe hij in staat is. Indien de bedrijfsarts had geoordeeld dat de werknemer deze activiteiten niet mocht verrichten en hij er desondanks mee zou zijn doorgegaan, was er sprake van een wezenlijk andere situatie  dan nu en was mogelijk wel sprake geweest van een grove veronachtzaming van de op de werkgever rustende verplichtingen.”

Verder stelt de rechter dat als de werknemer al een verplichting had om zijn activiteiten te melden, dit nog geen grond is voor ontslag op staande voet.Van de Wetering: “Kern van deze uitspraak is dat de werkgever niet op de stoel van de arts moet gaan zitten. Hij moet niet zelf gaan bepalen wat een werknemer die ziek thuis zit wel en niet kan. Daar gaat een arts over. Bovendien vond de rechter dat het niet verstrekken van informatie aan de bedrijfsarts geen reden mag zijn voor ontslag op staande voet.”

Reageer op dit artikel