nieuws

Moeder met voltijdbaan vaker manager

Personeelsmanagement

Moeder met voltijdbaan vaker manager

Slechts vier procent van alle werkende vrouwen heeft een managementfunctie. Bij mannen is dit negen procent.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De verklaring voor het verschil ligt voor de hand: de meeste vrouwen werken in deeltijd, zeker wanneer ze jonge kinderen hebben. De kleine groep moeders met een voltijdbaan, is juist relatief vaak manager. Bijna net zo vaak als vaders, constateert het CBS.

Kwart mannen werkt parttime

Maar liefst 75 procent van de vrouwen die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking werkt parttime. Bij de mannen werkt slechts een kwart pattime. Parttimers zijn veel minder vaak manager dan werknemers die fulltime werken, dus vandaar dat het aandeel managers onder vrouwen een stuk lager is dan onder mannen. Vrouwen blijken ook minder vaak naar een hogere functie of toppositie te willen doorstromen dan mannen, zoals blijkt uit de onlangs gepubliceerde Emancipatiemonitor.

“Moeders van jonge kinderen werken relatief vaak in deeltijd. Het lagere managementaandeel bij vrouwen hangt daarom ook samen met de aanwezigheid van jonge kinderen. Werken moeders echter in voltijd dan zijn zij met ruim 13 procent bijna net zo vaak manager als vaders.  Het gaat hierbij om een kleine groep van ongeveer 20 duizend voltijdswerkende moeders die manager zijn, bij de vaders met een voltijdbaan is dat ruim 130 duizend”. aldus het statistiekbureau.

Parttimer mét kinderen vaker manager

Opvallend is dat moeders met jonge kinderen die in deeltijd werken, vaker manager zijn dan hun parttime werkende seksegenoten zonder kinderen. Bij vaders met een deeltijdbaan is dit juist andersom: zij zijn juist iets minder vaak manager als er jonge kinderen zijn. Mannen zonder (thuiswonende) kinderen met een deeltijdbaan zijn overwegend oudere mannen, die door hun leeftijd vaker manager zijn.

Weinig managementfuncties

Volgens het CBS heeft het feit dat werkende vrouwen minder vaak manager zijn dan mannen ook te maken met de bedrijfstakken waarin vrouwen vooral werkzaam zijn. “Bij de overheid en zorg en in de cultuur, recreatie en overige diensten behoort het manageraandeel tot de laagste van alle bedrijfstakken. In deze bedrijfstakken werken naar verhouding veel vrouwen. Zo is in de gezondheids- en welzijnszorg, een deel van de sector overheid en zorg, vier van de vijf werkenden een vrouw. Het aandeel managers is er laag (3 procent).”

In deze sectoren waarin vooral vrouwen werken, zoals de overheid en zorg, is echter wel het merendeel van de managers een vrouw. Bij de overheid is ook het loonverschil tussen mannen en vrouwen in een leidinggevende functie kleiner dan in het bedrijfsleven.

 

Reageer op dit artikel