nieuws

Ziekteverzuim flink gekelderd

Personeelsmanagement

Ziekteverzuim flink gekelderd

Het ziekteverzuim in ons land is fors gedaald. Sinds 1996 is het niet meer zo laag geweest.

Vorig jaar waren gemiddeld 38 van de duizend werknemers ziek, waarmee het verzuimpercentage is gedaald tot 3,8 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. De daling houdt al enige tijd aan. Het statistiekbureau schrijft de daling onder meer toe aan de kwakkelende economie in de laatste jaren. Werknemers melden zich daardoor mogelijk minder snel ziek. Ook het feit dat de griepgolf in 2014 mild is geweest, kan een rol spelen.

Tot 2004 daalde het ziekteverzuim tot 4,2 procent. Het veranderde vervolgens tot 2011 vrijwel niet. De laatste drie jaar is het ziekteverzuimpercentage verder afgenomen, meldt het CBS.

Lees ook: Mkb snapt verzuimregels niet: u wel?

Meer ziekteverzuim in grote bedrijven

In grote bedrijven is het ziekteverzuim hoger. In bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2014, aldus het CBS. In bedrijven met tussen 10 en 100 werknemers pakt het verzuim ruim twee keer zo hoog uit: 3,3 procent. In grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) komt ziekteverzuim op 4,6 procent,  bijna driemaal zo hoog.
Uit de CBS-cijfers blijkt dat het ziekteverzuim de laatste jaren in alle bedrijven is gedaald, ongeacht het aantal werknemers. Het sterkst was de daling in de grote bedrijven. Daar nam het verzuim in de periode 2001–2014 met 2,5 procentpunt af, in de kleinere e bedrijven daalde het verzuim met 1,3 procentpunt.

Tip! Wilt u inzicht krijgen in wat ziekteverzuim nu eigenlijk kost? Kijk op PW De Gids Vakbase.

 

Reageer op dit artikel