nieuws

Eindelijk meer vrouwen aan de top

Personeelsmanagement

Eindelijk meer vrouwen aan de top

Het duurde even, maar het aantal vrouwen in topfuncties neemt eindelijk -lichtjes- toe.

Vorig jaar werden er opnieuw meer vrouwen in topfuncties geteld. Het gaat om een zeer lichte groei, want tussen 2013 en 2014 steeg het aantal gemiddeld van 19,8 naar 20,9 procent. Dat blijkt uit onderzoek onder 250 Nederlandse organisaties die zich aan hebben gesloten bij het Charter Talent naar de Top.
De commissie die de vorderingen bijhoudt, drukt de politiek op het hart geen gas terug te nemen bij het stimuleren van bedrijven om meer vrouwen te benoemen op hoge posten in de directie en managementlagen daaronder.

TIP: Lees door welke ontwikkelingen diversiteit in organisaties toeneemt op PW De Gids Vakbase. 

Nederland in de achterhoede

Nederland loopt in vergelijking met het buitenland ver achter met het aantal vrouwen in de raden van bestuur (rvb) en in raden van commissarissen (rvc). Het streefcijfer in Nederland is dat die voor 30 procent uit vrouwen moeten bestaan, maar die wordt nog steeds door een ruime meerderheid aan bedrijven niet gehaald. De wet die dit regelt, wordt dit jaar door de Tweede Kamer geëvalueerd.
‘Hou vol, zet beleid voort en continueer succesvolle bestaande initiatieven en stimuleer vernieuwing’, is de boodschap die de commissie aan Den Haag wil meegeven. De cijfers die dinsdag worden gepresenteerd, tonen volgens de commissie aan dat de zelfregulering een ‘effectief instrument’ is voor meer vrouwen aan de top.

Lobby voor ouderschapsverlof

Het Charter Talent naar de Top bestaat al sinds 2008 en het lijkt erop dat het initiatief nu vruchten begint af te werpen, aldus de commissie. Ondertekenaars van het charter presteren stukken beter dan bedrijven die dit niet hebben ondertekend. Bijna 44 procent van de rvb’s en ruim 21 procent van de rvc’s van de ondertekenaars voldoen al aan het streefcijfer, tegen een kleine 9 en ruim 11 procent bij andere ondernemingen.
De commissie lobbyt verder in de politiek voor maatregelen die het makkelijker maken voor ouders om werk met de zorg van een gezin te combineren. Denk aan nieuwe regelingen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof, dat vorige week werd besproken in het Europees Parlement.
Vrouwen zelf zouden daarnaast minder bescheiden moeten zijn en zouden meer kunnen wedijveren om in de top aan de slag te komen, vindt de commissie. Vrouwen mogen zich best wat sterker bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, is een van de aanbevelingen. Ook zouden ze in hun carrière de waarde van nevenfuncties meer moeten erkennen. (ANP)

TIP: Lees inspirerende voorbeelden van cultuurveranderingen in zowel leiderschap als diversiteit in het boek The Corporate Tribe

Reageer op dit artikel