nieuws

Medewerkersonderzoek: zo benut u het goed

Personeelsmanagement

Medewerkersonderzoek: zo benut u het goed

HR-managers staan positief tegenover medewerkersonderzoek, zo blijkt uit een recente enquête. Hoe kan HR er meer uithalen?

DUO Market Research vroeg 255 HR-managers naar hun mening en ervaringen met het medewerkersonderzoek. Van hen staat 87 procent er positief tot zeer positief tegenover. Vincent van Grinsven, directeur van DUO Market Research, beantwoordt 4 vragen en geeft tips om meer uit het onderzoek te halen.

1.Waaruit bestaat een goede vragenlijst?

“Het gaat er uiteindelijk om dat de vragenlijst naadloos aansluit bij de organisatie. Medewerkers moeten vanaf de eerste vraag het gevoel hebben: dit gaat over mijn organisatie en ik kan kwijt wat ik wil. Dan is de kans heel groot dat ze alle vragen serieus invullen. Het is daarom belangrijk dat je de vragen specifiek maakt. Natuurlijk, een vraag als: ‘ben je tevreden met je salaris?’ is algemeen, die kan elke organisatie zo aan de medewerkers voorleggen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de evaluatie van de gesprekscyclus, dus de beoordelings-, functionerings- en voortgangsgesprekken, is dat in elke organisatie anders. Ook als het gaat over de kernwaarden van de organisatie zul je de vragen daarover moeten toespitsen op de eigen situatie. Aan het uitvoeren van een medewerkersonderzoek met een standaardvragenlijst heb je eigenlijk niets.”

2. Hoe belangrijk is privacy voor medewerkers om wel of niet mee te doen?

“Privacy is belangrijk. Als medewerkers het gevoel hebben dat de privacy niet geborgd is, dan vullen ze de vragenlijst niet in, of doen dat terughoudend en geven niet aan wat ze echt vinden. Het is dus van belang voor de respons en de betrouwbaarheid van de resultaten dat medewerkers erop kunnen vertrouwen dat hun antwoorden veilig zijn. Dat is ook de reden dat wij bij de medewerkersonderzoeken die wij voor organisaties uitvoeren altijd alle antwoorden op onze server laten binnenkomen. Dus wat iemand invult, maar ook alle gegevens als geslacht, leeftijd, afdeling of team waar iemand werkzaam is, zullen nooit bekend worden bij de opdrachtgever. Dat bestand geven wij ook nooit ter inzage aan opdrachtgevers. Ook zorgen wij ervoor dat in de rapportage de resultaten op geen enkele manier te herleiden zijn naar individuele medewerkers.”

3. Kan een organisatie het medewerkersonderzoek ook nog meer verdieping geven?

“Het medewerkersonderzoek gaat in de eerste plaats om het meten van de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Maar je kan ook andere elementen naar voren laten komen in het onderzoek. Bijvoorbeeld: hoe professioneel is de organisatie eigenlijk vanuit het perspectief van de medewerkers? Soms is de conclusie dat medewerkers ongelooflijk tevreden, betrokken en gemotiveerd zijn, maar dat de organisatie in hun ogen toch niet zo professioneel is. We geven dan inzicht op welke vlakken het volgens de medewerkers professioneler beter kan. Ontbreekt er in de ogen van de medewerkers bij de directie toekomstvisie, of is er onvoldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling? Een belangrijk onderdeel van ons medewerkersonderzoek is daarnaast zelfreflectie. Daarbij vragen we mensen te kijken naar hun eigen rol in de organisatie en wat ze zelf beter kunnen doen.”

4. Is het overigens verrassend dat de meeste HR-managers positief staan tegenover medewerkersonderzoek?

“We horen wel geluiden in het veld dat organisaties toe zouden zijn aan een soort medewerkersonderzoek 2.0. Dus niet meer een relatief lange vragenlijst die je je medewerkers met enige regelmaat voorlegt, maar  bijvoorbeeld panelgesprekken of diepte-interviews houden met medewerkers. Uit ons onderzoek blijkt nu toch dat ruim twee derde van de HR-managers, 68 procent, vaak jaarlijks of eens per twee jaar een vragenlijst aan hun medewerkers voorlegt. En ook geven ze aan dat ze met het onderzoek zelf goed uit de voeten kunnen en dat ze over het algemeen actief met de resultaten aan de slag gaan. Cruciaal daarvoor is wel, zoals ik al zei, dat de vragenlijst écht aansluit op de organisatie.”

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door DUO Market Research

 

 

 

Reageer op dit artikel