nieuws

Ook jongere twijfelt aan inzetbaarheid

Personeelsmanagement

Ook jongere twijfelt aan inzetbaarheid

Niet alleen oudere medewerkers twijfelen over hun duurzame inzetbaarheid, ook twintigers maken zich zorgen.

Ook al zijn ze nog zo jong en hebben ze pas relatief recent hun opleiding afgerond, ook twintigers twijfelen eraan of ze over twee jaar nog wel inzetbaar kunnen zijn in hun baan. Dat blijkt uit onderzoek van Arbo Unie. Deze conclusies staan niet op zich: de arbodienstverlener trok deze conclusies al eerder.
Uit onderzoek van Arbo Unie onder ruim 85.000 werknemers in alle sectoren van het bedrijfsleven blijkt dat ook twintigers al twijfelen aan hun eigen inzetbaarheid over twee jaar. Zij leggen de lat voor zichzelf vaak hoog, kunnen moeilijk keuzes maken en betwijfelen of ze hun baan kunnen houden. Die twijfel wordt steeds groter als ze ouder worden.

Twintiger twijfelt over duurzame inzetbaarheid

Werknemers van eind twintig, begin dertig staan onder druk. Ze worden overspoeld door keuzes, zowel privé als in hun carrière. Het perspectief van hun loopbaan is niet meer zo vanzelfsprekend met steeds meer flexibele contracten en de concurrentie met zzp’ers.
Arbo Unie ziet hierin een bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek vorig jaar. “Werkgevers kunnen juist jonge werknemers helpen door heel concreet met ze in gesprek te gaan en hen te ondersteunen om gerichte keuzes te maken en twijfels weg te nemen”, vertelt Jeroen Stoffelsen, arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie. Hij adviseert om jaarlijks inzichtelijk te maken waar persoonlijke ambities, sterke punten en ontwikkelpunten liggen. Zo kan je de juiste keuzes blijven maken.
Werkgevers spelen een cruciale rol bij de beoordeling van het werkvermogen van de generatie eind-twintig. Ze doen er goed aan om ook te letten op preventie, zodat mensen die nu nog jong zijn straks nog langer kunnen doorwerken.

TIP: Lees hoe u kunt werken aan de duurzame inzetbaarheid van zowel uw jongere als uw oudere medewerkers in het boek Een leven lang inzetbaar

Vijftiger is nog niet uitgewerkt

Mensen ouder dan vijftig realiseren zich erg goed dat ze nog lang niet uitgewerkt zijn. Opvallend is dat bijna een op de zeven vijftigers en zestigers zich wil blijven doorontwikkelen. “Deze mensen hebben concrete loopbaan- en scholingswensen, die verder gaan dan afbouwen. Voor de werknemer is dat logsisch, want een begin-vijftiger is nog minstens vijftien jaar aan het werk. Werkgevers investeren daarentegen maar weinig in de ontwikkeling van hun oudere medewerkers, terwijl dat juist loont: volgens onderzoek van het arbeidsmarktinstituut ROA levert scholing ouderen extra motivatie op. Bovendien zijn zij minder gestresst en willen zij vaker pas later met pensioen.
Toch komen hun loopbaanwensen pas de laatste paar jaar terug in dit soort onderzoeken.” Dat sluit misschien aan bij het toegenomen besef bij deze generatie dat ze steeds later met pensioen zullen gaan, licht Stoffelsen toe. “Duidelijk is dat mensen in toenemende mate een leven lang willen leren. Die mindset is echt aan het veranderen”.

Praat meer!

Arbo Unie pleit voor een pro-actieve benadering van werkgevers richting beide doelgroepen. “Optimaal werken betekent voor twintigers en dertigers echt iets anders dan voor vijftigers en zestigers”, aldus Stoffelsen. “Het is bijvoorbeeld de vraag of leidinggevenden het thema loopbaan en ontwikkeling actief bespreken met de vijftigers in hun team. Onze ervaring is van niet. In elk geval niet consequent. Door medewerkers gerichte aandacht en uitdaging te bieden, stijgt uiteindelijk ook de productiviteit en toegevoegde waarde van deze leeftijdsgroep.” (Bron: platform Overduurzameinzetbaarheid.nl)

TIP: Kom naar het Congres over duurzame inzetbaarheid op 23 juni en maak ter plekke een concreet plan voor duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. 

Reageer op dit artikel