nieuws

Bedrijfsarts houdt beroepsziekten stil

Personeelsmanagement

Bedrijfsarts houdt beroepsziekten stil

7 op de 10 bedrijfsartsen meldt geen beroepsziekten. Dat maakt preventie lastig voor werkgevers.

Alhoewel bedrijfsartsen verplicht zijn om melding te maken wanneer zij bij medewerkers tegen beroepsziekten aanlopen, doet 70 procent dat niet. Dat bericht dagblad Trouw vandaag. Daardoor zijn cijfers niet accuraat: schattingen over het aantal mensen dat jaarlijks getroffen wordt door een aandoening door werk liggen tussen de 15.000 en 400.000.

TIP: Jurisprudentie over de aansprakelijkheid bij beroepsziekten? Op PW De Gids Vakbase staan ze op een rij: Schending zorgplicht.

Het is belangrijk om te weten welke beroepsziekten er zijn en hoe vaak ze voor komen, zodat maatregelen kunnen worden genomen om ze te voorkomen. Werkgevers kunnen zo aandoeningen door werk voorkomen. Bovendien kan met betere kennis bestaand verzuim worden verkort. Toch komen er jaarlijks niet meer dan 7000 meldingen binnen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), terwijl meldingen in de realiteit er toch zeker tienduizenden zouden moeten zijn.

Redenen waarom bedrijfsartsen vermeende beroepsziekten niet melden zijn divers, meent de beroepsgroep. Allereerst moeten ze dat in hun eigen tijd doen. Daarnaast worden veel bedrijfsartsen betaald door de werkgever en zijn ze bang dat wanneer ze een melding doen dat de werknemer juridische stappen zet tegen het bedrijf. Bovendien is het niet altijd even duidelijk of de ziekte komt door het werk of door de privésituatie, wat bijvoorbeeld het geval is bij psychische klachten.

Minister Asscher heeft aangekondigd dat er een wetsvoorstel in de maak is dat om in het basiscontract tussen werkgevers en bedrijfsartsen een verplichting tot melding van beroepsziekten te maken, zodat daar ook op gecontroleerd kan worden door de inspectie. In 2011 wilde ook minister Kamp de positie van bedrijfsartsen al verbeteren. De branche is echter bang dat dit niet gaat werken en ziet meer in een meldingsplicht voor de werkgever zelf, in het geval er zich ongevallen voordoen op de werkvloer. (MediaWatch/Redactie)

TIP: Lees meer over het omgaan met beroepsziekten op het platform Overpreventie.nl

Reageer op dit artikel