nieuws

Meer rendement met bevlogen medewerkers

Personeelsmanagement

Meer rendement met bevlogen medewerkers

Werkvermogen en bevlogenheid zijn twee goede voorspellers voor de productiviteit van medewerkers. Organisaties kijken echter nog maar weinig naar bevlogenheid, terwijl bekend is dat bezielde medewerkers 30 procent minder verzuimen. Is bevlogenheid te meten?

Bevlogenheid houdt een intrinsieke motivatie voor je werk in en dat is een goede maatstaf voor productiviteit, zo stelt Peter Dona van Dona HR Advies. Dona werkt momenteel aan zijn proefschrift over de meetbaarheid van duurzame inzetbaarheid.

Dat bevlogen medewerkers productiever zijn, minder verzuimen en meer klanttevredenheid realiseren is volgens hem al jaren geleden onderzocht en beschreven. “Maar als je kijkt hoe weinig organisaties er iets mee doen is dat wel opvallend”, zegt hij. Hij denkt dat er met bevlogenheid zo weinig wordt gedaan vanwege het verkeerde beeld dat men ervan heeft: het wordt vaak gezien als wat zweverig, niet grijpbaar. “Maar het is allesbehalve zweverig, het is juist heel concreet. Er zijn tools die precies in kaart brengen wat een medewerker motiveert, waar zijn passie en gedrevenheid zit en wat voor effect dat heeft op zijn presteren.”

Harde gegevens

Wanneer HR werkvermogen en bevlogenheid meet, leidt dat tot harde gegevens rondom presteren en productiviteit van medewerkers. “Als bedrijven zeggen dat ze duurzame inzetbaarheid, gezondheid en vitaliteit niet hard kunnen maken, dan is dat niet juist. En voor HR-adviseurs ligt daar ook de toekomst: bij het kunnen beoordelen of de toegevoegde waarde van de medewerker rendement oplevert.”

Uit HR analytics kan de organisatie deze harde rendementscijfers halen. Dona: “Begin met het fundament, de basis en los het verzuimprobleem op. Je kan als HR business cases opstellen en de kosten en opbrengsten in kaart brengen. Je moet dus ook kijken naar wat jouw interventies opleveren. Interventies die gaan over bevlogenheid en werkvermogen zijn bewezen effectief. En dat geldt ook voor bijna alle positief gerichte gedragsinterventies, dus interventies die komen vanuit de positieve psychologie. Do Something Different, een van oorsprong Brits programma, is daar een voorbeeld van. Dit is gericht op gedragsverandering bij leefstijl en daarvan is aangetoond dat het werkt.”

Heeft een organisatie niet genoeg data of kan het zelf de berekeningen niet maken, dan zijn de gegevens vaak wel te vinden bij een derde partij, zoals een arbodienst of verzekeraar.

Niet ingewikkeld

Zodra de organisatie het verzuimprobleem in kaart heeft gebracht is het zaak mensen weerbaarder te maken. Hierbij kan HR analytics het nodige inzicht geven door te werken met parameters en kengetallen. De vitale werknemer is bijvoorbeeld een parameter, maar ook de bekwame werknemer, de veerkrachtige werknemer en de wendbare werknemer. Onder elk van deze parameters kun je kengetallen hangen. Onder de vitale werknemer zijn dat bijvoorbeeld werkvermogen en ziekteverzuim. Volgens Dona kan een organisatie al veel bereiken door bij elk van de 4 parameters te werken met 2 kengetallen, dus 8 kengetallen in totaal. “Het is niet te ingewikkeld en als je deze 8 kengetallen gebruikt om in samenhang te kijken, dus ze aan elkaar koppelt, dan zie je vanzelf zaken die je kunt verbeteren. Elke HR-manager zou dit moeten kunnen. HR analytics hoeft niet meteen heel complex te zijn.”

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door VGZ.

 

Reageer op dit artikel