nieuws

Verdien geld met duurzame inzet

Personeelsmanagement

Verdien geld met duurzame inzet

Subsidie krijgen voor duurzame inzet? Ook dit jaar is het mogelijk.

Ruim 20 miljoen stelt het ministerie van Sociale Zaken beschikbaar om uw mensen gezond en productief langer te laten doorwerken. Minister Asscher heeft dit per brief laten weten aan de Tweede Kamer. Het geld komt uit het Europees Sociaal Fonds.

Hoe uw personeel duurzaam inzetbaar te krijgen? Lees het over Overdi.nl.

Om te voorkomen dat werknemers afhaken, meer verzuimen of een burn out krijgen door de vele veranderingen op de arbeidsmarkt is het zaak dat ze tijdig nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Daarom stelt de minister de regeling dit jaar ook open voor projecten waarin werknemers tijdig worden omgeschoold naar functies en sectoren waar meer werk in is. Bedrijven kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 een aanvraag indienen.

Re-integratie en duurzame inzetbaarheid

Vorig jaar meldden zich 2300 bedrijven voor de aanvraagronde duurzame inzetbaarheid, die liep van 15 oktober tot 7 november 2014. De 20 miljoen van vorig jaar was snel vergeven. Bedrijven kunnen hooguit 10.000 euro aanvragen en moeten dan zelf ook de helft bijdragen. Meer informatie vindt u bij het Agentschap SZW. Het ESF-programma loopt nog tot 2020. Er is in totaal 507 miljoen beschikbaar voor werkgelegenheidsprojecten op re-integratie en duurzame inzetbaarheid. (www.overdi.nl)

Reageer op dit artikel