nieuws

Werkloosheid 60-plusser stijgt hard

Personeelsmanagement

Werkloosheid 60-plusser stijgt hard

Zestigers worden steeds actiever op de arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd is hun werkloosheid sky high.

Meer dan 50.000 zestigplussers zijn momenteel tevergeefs op zoek naar werk. In het eerste kwartaal van dit jaar was 10 procent van de mensen tussen 60 en 65 jaar werkloos. Vijf jaar eerder was dat nog 4 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ING economisch bureau.

Zestiger steeds actiever op arbeidsmarkt

Ondanks het feit dat de werkloosheid oploopt, neemt ook het aandeel werkenden tussen de 60 en 65 jaar toe. Het totaal aantal 60- tot 65-jarigen daalde licht tussen 2009 en 2015, maar het aantal dat actief is op de arbeidsmarkt is in dezelfde periode met zo’n 180.000 gegroeid. Dat is een toename van bijna 50 procent. Een groot deel van deze zestigers slaagt er dus toch in werk te behouden of te vinden.
Ouderen delven vaak het onderspit bij vacatures omdat ze dure krachten zijn voor werkgevers. Maar ook omdat bij sommige werkgevers het beeld bestaat dat ouderen vaker ziek zijn en zich niet makkelijk meer ontwikkelen. Echter blijkt uit onderzoek van het ROA, het arbeidsmarktinstituut van de Universiteit van Maastricht, dat wanneer ouderen van hun werkgever goede scholingskansen krijgen, ze eerder bereid en gemotiveerder zijn om langer door te werken.

Lees ook: Oudere medewerkers opleiden: 5 tips (>Over Personeelsplanning)

WWZ ongunstig voor zestiger

Vorige maand gingen het nieuwe ontslagrecht van kracht onder de Wet werk en zekerheid (WWZ). Veel mensen zien hierin een nieuwe tegenvaller voor ouderen, blijkt uit een enquête van ING. De regering wil met de hervorming van het ontslagrecht meer flexibilisering en dynamiek op de arbeidsmarkt creëren en het verschil verkleinen tussen mensen met een vaste baan en werklozen en flexwerkers.
De nieuwe wet lijkt over het algemeen erg impopulair. Veel ondervraagden gaven te kennen dat zij denken dat niemand erbij gebaat zal zijn. De respondenten verwachtten ook niet dat flexwerkers en werklozen de vruchten zullen plukken van de WWZ. Dat bleek al vlak voor de WWZ werkelijk van kracht ging op 1 juli: toen was er een massale ontslaggolf in het mkb, maar ook bij grotere bedrijven als ING, waarbij tijdelijke krachten ontslagen werden om onder de transitievergoeding uit te komen.

Imagoprobleem

Seniorenorganisatie ANBO is niet verbaasd dat de werkloosheid onder zestigplussers oploopt. ‘Niet alleen zestigers, ook veertigers en vijftigers komen moeilijk aan een baan. Deze ontwikkeling is jaren aan de gang’, zei directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.
‘Oudere werknemers kampen met een imagoprobleem. Werkgevers vinden ze duur en denken ook dat ze vaker ziek zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit niet waar is’, aldus Den Haan. De belangenbehartiger voor senioren vindt dat het echte probleem niet ligt in de nieuwe wet, maar bij de werkgevers. (ANP)

Reageer op dit artikel