nieuws

Halvering loon na ziekte: mag dat?

Personeelsmanagement

Halvering loon na ziekte: mag dat?

Mag een werkgever het salaris van een herplaatste werknemer halveren na een eenzijdige functiewijziging? Dit zegt de rechter.

Een administratief medewerker is al bijna dertig jaar fulltime in dienst bij een autobedrijf. Hij voert diverse functies uit. Voordat hij uitvalt wegens psychische klachten, is hij werkzaam als administrateur en receptionist. De arbeidsongeschiktheid duurt ongeveer een jaar en na dit jaar pakt hij weer andere werkzaamheden op. Nog een jaar later vindt er een reorganisatie plaats en bij het UWV wordt voor hem en tien anderen een ontslagvergunning aangevraagd.

Het UWV weigert de vergunning af te geven, omdat de werkgever niet alles in het werk heeft gesteld de werknemer te herplaatsen. Zo heeft de werkgever een receptionist van buiten aangetrokken om de werkzaamheden over te nemen, terwijl de werknemer dit werk ook zou kunnen doen.

Halvering salaris

Na twee maanden wordt de medewerker een functie als chauffeur aangeboden voor de duur van 24 uur per week. Het geboden salaris is meer dan gehalveerd. Binnen twaalf maanden wordt zijn salaris van 2.800 euro afgebouwd naar 1.080 euro bruto per maand. De werknemer wijst dit aanbod af en ook een tweede aanbod (32 uur voor 1.440 euro) wordt naar de prullemand verwezen. Ondanks de afwijzing komt de medewerker een dag opdagen voor de functie als chauffeur, maar hij meldt zich daarop ziek. De bedrijfsarts meldt dat er zowel sprake is van arbeidsongeschiktheid (rugproblemen) als situationele arbeidsongeschiktheid (arbeidsconflict). De werkgever betaalt daarop zijn salaris niet uit vanwege werkweigering.

Tip! Wanneer is er sprake van werkweigering? Kijk op PW De Gids Vakbase,

Daarop stapt de werknemer naar de kantonrechter en eist doorbetaling van zijn oorspronkelijk loon met een wettelijke verhoging. Verder wil de werknemer zijn eigen werkzaamheden weer oppakken, dan wel passende werkzaamheden.

Geen passende functie bij herplaatsing

Volgens de kantonrechter is er geen eenzijdig wijzigingsbeding afgesproken in het arbeidscontract. Ondanks dat de werkgever in zwaar financieel weer zit, moet de werkgever zich toch als goed werkgever gedragen en een passende functie aanbieden, die voldoende aansluit op opleiding, ervaring en capaciteiten. Bovendien mag het loon niet al te veel afwijken van zijn laatstverdiende loon. De functie chauffeur is niet passend voor de werknemer, omdat de werkzaamheden anders van aard zijn en hij fysieke problemen heeft (rugklachten). Tevens vallen de verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst onder rekening en het bedrijfsrisico van de werkgever.

De werkgever dient daarom naar oordeel van de kantonrechter, de werknemer passende arbeid aan te bieden en het volledige loon te betalen, totdat rechtsgeldig een einde van de arbeidsovereenkomst komt.

Rechtbank Rotterdam, 5 juni 2015

ECLI:RBROT:2015:3952

Reageer op dit artikel