nieuws

Industriemedewerker meest gepest

Personeelsmanagement

Industriemedewerker meest gepest

Pesten op de werkvloer komt het meeste voor in de industriële sector. Met name in de reparatiesector.

Pesten op het werk komt in Nederland het meeste voor in de industriële sector. Het gaat dan om onderlinge pesterijen door collega’s of leidinggevenden. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat deze zomer een campagne tegen pesten op het werk lanceerde. Een verkeerde aanpak van pesten kan een bedrijf jaarlijks 45.000 euro kosten.
In de bedrijfstak overige industrie en reparatie is dat bijna 15 procent. Bij uitgeverijen, film, radio en tv (9,5 procent) – ook maakindustrie, maar van een andere soort – is het aandeel eveneens hoog. Horeca (9,1 procent) en de sector vervoer en opslag (9,4 procent) staan ook in deze categorie hoog op de lijst.

Collega’s pesten het meest

Bezien over alle werknemers in Nederland kwam pesten op het werk door collega’s en leidinggevenden (bijna 8 procent) in 2014 vaker voor dan pesten door externe relaties (5,5 procent). Dat laatste is, niet verrassend, vooral het geval bij werknemers die veel te maken hebben met klanten van buitenaf. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook passagiers en patiënten. Na het onderwijs staan de sectoren vervoer en opslag (waaronder openbaar vervoer) en horeca bovenaan in het rijtje.

Lees ook: Zo herkent HR psychosociale werkstress.

Systematisch pesten op het werk

Structureel pesten overkomt ruim 1 procent van Nederlandse werknemers. Overigens gaan de meeste meldingen over incidenten. Hardnekkig pesten door collega’s en leidinggevenden overkomt 1,2 procent van de werknemers. Langdurig en soms systematisch treiteren door externe relaties en klanten komt bij 0,6 procent van de Nederlandse werknemers voor. Uitschieters zijn ook hier onderwijs (1,2 procent) en vervoer en opslag (1,3 procent).

1 op 10 onderwijzers gepest

Ook het onderwijs ontkomt niet aan pesten. Bijna 1 op de 10 mensen die in het onderwijs werken, geeft aan in 2014 te zijn gepest. Dit gebeurde het meest door leerlingen. Naast pesten hebben werknemers in het onderwijs – onder wie ook het niet-onderwijzend personeel – te maken met intimidatie en lichamelijk geweld door scholieren of hun ouders. Zo voelde 1 op de 5 zich ten minste één keer geïntimideerd in 2014. Uit de cijfers blijkt dat er een verband is tussen ongewenst gedrag, zoals pesten, en ziekteverzuim. Wie wordt gepest, meldt zich vaker ziek.

TIP: Leer de signalen van pesten op het werk herkennen tijdens de cursusdag Psychosociale Arbeidsbelasting herkennen op 1 december. 

Reageer op dit artikel