nieuws

Meer werkende vrouwen, hoger BBP

Personeelsmanagement

Meer werkende vrouwen, hoger BBP

Als vrouwen in Nederland net zoveel gaan werken als mannen, kan het bruto binnenlands product met 3 procent groeien.

Dat zegt het Economisch Bureau van ABN AMRO.

“Met 75 procent is Nederland momenteel wereldwijd koploper in het percentage vrouwen dat in deeltijd werkt. Om het bbp te laten stijgen, zijn meer vrouwen in een fulltimebaan of meer uren in deeltijd werken nodig. In onze raming hebben we ook rekening gehouden met de lagere verdiensten van vrouwen. Enerzijds werken ze vaker in minder goed betaalde sectoren. Daarnaast bestaat er nog steeds een loonkloof, waardoor vrouwen minder verdienen dan hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk”, licht econoom Maritza Cabezas van ABN AMRO toe.

Volgens de economen van de bank kan de arbeidsparticipatie van vrouwen verbeteren door te zoeken naar meer balans tussen werk en privéleven. In landen waar de ouders de zorg voor kinderen delen, is de arbeidsparticipatie van vrouwen hoger. De overheid kan dat stimuleren. Zo krijgen ouders in Zweden en Frankrijk die het verlof gelijk verdelen, een extra bonus.

De economen onderzochten voor 28 landen hoeveel het bbp kan toenemen bij een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. In opkomende landen als Turkije, Mexico en Chili werken nog relatief weinig vrouwen, waardoor het economisch potentieel daar hoog is. Scandinavische landen lopen voorop bij de arbeidsdeelname van vrouwen, waardoor de potentiële groei van het bbp in die landen beperkter is.

Met een mogelijke toename van 3 procent neemt Nederland internationaal gezien een middenpositie in.

Reageer op dit artikel