nieuws

PRINSJESDAG: Inspectie op arbeidsongevallen zzp’ers

Personeelsmanagement

PRINSJESDAG: Inspectie op arbeidsongevallen zzp’ers

Werkstress en schijnconstructies blijven volgend jaar onderwerp van inspectie. Nieuw is het thema arbeidsmarktdiscriminatie.

Wat zijn volgend jaar de thema’s waar de Inspectie SZW op controleert?

Werkstress blijft aandachtspunt

De Inspectie zet de campagnes op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (psa) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voort. Met name de thema’s pesten op het werk en agressie en geweld zijn onderwerp van inspectie. Daarbij richt de inspectiedienst van het ministerie zich vooral op bedrijven die stelselmatig geen verbetering laten zien.
Op arbeidsmarktdiscriminatie werd bovendien in 2015 een speciaal inspectieteam getraind. Vanaf dit najaar zal dat team daar extra op toezien, ook bij reguliere inspecties.

TIP: Leer werkstress herkennen en kom naar de cursusdag Psychosociale arbeidsbelasting op 1 december. 

Minder inspecties op gezond en veilig werken?

Op het gebied van gezond en veilig werken ziet de Inspectie SZW dat werkgevers na hoge boetes of een stillegging steeds vaker grijpen naar het juridische apparaat. Bedrijven maken vaker bezwaar of gaan in beroep tegen de opgelegde sancties. Dat levert de inspecteurs meer werk op in de vorm van het verzamelen van informatie en het behandelen van bezwaren. In 2016 zou dat wel eens kunnen drukken op het aantal uitgevoerde inspecties.

Focus op arbeidsongevallen

Op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt de werksituatie steeds complexer omdat bedrijven veelal werken met onderaannemers. Bovendien worden gevaarlijke klussen steeds vaker gedaan door zzp’ers. De inspectie wil binnen het gebied gezond en veilig werken daarom meer tijd besteden aan het onderzoeken van arbeidsongevallen; het kost meer tijd om uit te zoeken wie er als werkgever verantwoordelijk is.

Schijnconstructie blijft lastig

Met het aanpakken van schijnconstructies lijkt de inspectie nog een beetje te worstelen. Bij overtredingen van wetten op dit gebied legt de inspectie boetes op, maar de inspectie wordt ook geconfronteerd met ‘legale, maar onwenselijke constructies’ waarbij werkgevers de arbeidskosten proberen te drukken. Daarvoor stelt de inspectie signaleringsrapporten op om de situatie in kaart te brengen, waaronder de rol van partijen die deze fraude mogelijk maken. De dienst onderzoekt nog hoe ze alle betrokken partijen kan activeren om frauderende bedrijven aan te pakken.
De eerste rapporten naar aanleiding van controle op de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) worden druppelgewijs over 2016 openbaar gemaakt. Het gaat dan om onderzoeken naar cao-naleving, schijnconstructies en gefingeerde dienstverbanden.

TIP: Wat betekenen de begrotingsplannen voor uw dagelijkse praktijk? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 8 of 15 oktober. 

Reageer op dit artikel