nieuws

Route voor éénjarig WGA-voordeel verdwijnt

Personeelsmanagement

Route voor éénjarig WGA-voordeel verdwijnt

Werkgevers die vanwege financieel voordeel één jaar overstappen naar de WGA-verzekering, vangen volgend jaar bot.

Minister Asscher kondigde onlangs in een Kamerbrief aan deze route te beëindigen. Momenteel is het nog mogelijk om voor een enkel jaar over te stappen naar de publieke WGA-verzekering van het UWV. Maar die route verdwijnt, stelt Asscher. Werkgevers moeten vanaf 1 januari 2016 minstens drie jaar bij het UWV verzekerd zijn, willen ze over kunnen stappen op het eigenrisicodragerschap.

Minister Asscher schrijft in een kamerbrief dat hij de situatie waarin werkgevers voor één jaar financieel voordeel naar UWV overstappen zeer onwenselijk acht. De minister wil juist de focus van werkgevers verleggen van financieel voordeel voor de korte termijn naar preventie en re-integratie.

Nederlandse werkgevers liep de afgelopen tijd massaal weg bij particuliere verzekeraars en brachten hun WGA- en ZW-risico’s onder bij het UWV. De massale overstap is niet verwonderlijk. Het gekozen systeem in de wetgeving zorgt ervoor dat de werkgever, ongeacht de hoogte van zijn schade, terug kan keren naar de publieke verzekering (UWV) tegen de minimumpremie. Maar minister Asscher vreest dus dat bedrijven door de lagere premies minder aan preventie gaan doen.

Om de route voor éénjarig financieel voordeel daarom af te sluiten zal voor alle werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap eindigt een minimale terugkeerperiode naar de publieke verzekering bij UWV van drie jaar gaan gelden. Dit betekent dat werkgevers die per 1 januari 2016 de publieke verzekering bij UWV instromen pas per 1 januari 2019 opnieuw eigenrisicodrager kunnen worden. Deze werkgevers betalen vanaf 1 januari 2017 nog minimaal twee jaar de meer marktconforme premie volgens de nieuwe systematiek zoals die is aangekondigd in juni dit jaar.

Ook werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap al eerder is geëindigd, krijgen pas toestemming om eigenrisicodrager te worden wanneer zij ten minste drie jaar publiek bij UWV verzekerd zijn geweest. (Bron: Rijksoverheid)

TIP: Lees meer over het gezond houden van uw medewerkers op het platform Overpreventie.nl

Reageer op dit artikel