nieuws

4 tips: de rol van HR bij teamdynamiek

Personeelsmanagement

4 tips: de rol van HR bij teamdynamiek

Presteren de teams in uw organisatie goed? Ook als medewerkers geen problemen met elkaar hebben is het goed af en toe naar de eigen teamdynamiek te kijken om patronen te herkennen en benoemen. Wat kan HR hierin betekenen?

Over de hele linie zijn organisaties bezig om verantwoordelijkheden lager in de hiërarchie te leggen en in managementlagen te snijden. “Teams en hun leden zijn steeds vaker samen integraal verantwoordelijk voor hun eigen onderdeel van de organisatie”, stelt Guido Heezen, oprichter van Effectory. “Zelfs de meer traditionele en hiërarchische organisaties als banken, bijvoorbeeld ING, maken deze transitie door. De uitdaging is om de teams te helpen optimaal te presteren.” Dat kan onder meer met de juiste aandacht en begeleiding voor teamdynamiek. Hoe kan HR hieraan bijdragen? Guido Heezen geeft 4 tips.

1. Draag er mede zorg voor dat de teamdynamiek goed is en blijft

“De directe werkomgeving van medewerkers heeft de grootste invloed op werkplezier en prestatie. Er komt steeds meer verantwoordelijkheid te liggen bij teams en dan bedoel ik niet de teams zoals we die kennen uit de hiërarchische structuur op een afdeling, maar teams waarvan meer ondernemerschap en oplossend vermogen wordt verwacht. Teamdynamiek speelt een steeds crucialere rol in de prestaties. Het is dus uitermate belangrijk dat mensen lekker kunnen werken met elkaar. De belangrijkste rol van HR is dat mensen  hun werk goed kunnen doen en het is aan HR om eraan bij te dragen dat de teamdynamiek goed is en blijft.”

2. Stimuleer openheid over de dynamiek in een team

“In teams waar het lekker loopt hebben de medewerkers in meer of mindere mate in de gaten hoe het zit met de eigen teamdynamiek. Ze spreken een gemeenschappelijke taal en er is openheid. Men weet dat Piet en Klaas tegengestelde karakters hebben, dat Marie goed gedijt met veel vrijheid en Els meer sturing nodig heeft. HR kan openheid stimuleren en zorgen dat de teamdynamiek permanent besproken wordt. Dat er een gemeenschappelijke besef is over hoe ze met elkaar omgaan en wat de teamdynamiek is. Dan is een verstoring, ook al is die maar heel klein, direct zichtbaar en kan meteen opgelost worden.”

3. Let er op dat problemen worden aangepakt

“HR moet voor zichzelf in kaart brengen in welke teams het lekker loopt en waar dat minder is. En daar waar het minder lekker loopt is het aan HR om ondersteuning te bieden. HR kan bijvoorbeeld instrumenten aanreiken om meer inzicht in de dynamiek te krijgen. En als een team er echt niet meer uit komt kan coaching ingezet worden.”

4. Neem ook de eigen teamdynamiek onder de loep

“De HR-professionals zullen ook de eigen teamdynamiek bespreekbaar moeten maken: hoe gaan we elkaar om, hoe goed kennen we elkaar, kunnen we elkaar vertrouwen? En welke werkzaamheden vindt iemand leuk en welke niet? Door dit openlijk te bespreken en aan te geven welke taken je vervelend vindt, zegt iemand anders misschien dat hij of zij dat werk juist heel leuk vindt. Zo kun je tot een andere werkverdeling komen met als resultaat dat iedereen lekkerder werkt. De werksfeer en het energieniveau zullen dan absoluut verbeteren. Een goede teamdynamiek kan de productiviteit wel met zo’n 30 procent vergroten.”

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door Effectory.

Reageer op dit artikel