nieuws

Kennistekort? Eigen schuld, dikke bult

Personeelsmanagement

Kennistekort? Eigen schuld, dikke bult

Een op de twee werkgevers vindt dat hij te doet aan kennisontwikkeling bij zijn medewerkers.

De berichten over de groeiende mismatch op de arbeidsmarkt (>Over Personeelsplanning) vliegen je om de oren. Werkgevers verwachten andere kennis en competenties van werknemers dan deze werkelijk kunnen bieden: een kwart van de werkgevers vindt dan ook dat hun medewerkers niet over de juiste vaardigheden beschikken. En dat is de eigen schuld, zegt de helft van de bedrijven: zij vinden dat de eigen kennisontwikkeling in de organisatie tekort schiet en kennis onvoldoende wordt gedeeld. Dit blijkt uit het jaarlijkse Red Report van Tempo-Team, een onderzoek naar recruitment en employability onder ruim 400 werkgevers en 1200 werknemers.

Ook bij werknemers is het besef om te moeten ontwikkelen nog niet voldoende doorgedrongen. Slechts de helft voelt de noodzaak nieuwe vaardigheden op te doen om mee te kunnen met de arbeidsmarkt van de toekomst en hun baan veilig te stellen. Een deel wantrouwt die toekomst: want een op de drie werknemers denkt dat hun baan binnen tien jaar zal veranderen of verdwijnen door technologische ontwikkelingen.

TIP: Hoe zorgt u dat uw personeel inzetbaar blijft voor de organisatie? Laat u bijpraten op het Congres Over Strategische Personeelsplanning op 17 november. Bekijk hier het programma.

Zowel werkgever als werknemer zien de noodzaak van kennisontwikkeling wel. Maar het investeren in kwaliteit, vaardigheden en kennis van medewerkers en het vergroten van betrokkenheid en professionaliteit van medewerkers, blijven de grootste uitdagingen voor werkgevers.

Die uitdagingen moeten snel worden aangegaan, stelt Joost Heeroma, woordvoerder van Tempo-Team: ‘Het wordt tijd dat werkgevers en werknemers de knop omzetten en tot actie overgaan. Ze zullen sneller mee moeten om het kennisniveau op peil te houden en de juiste capaciteiten en medewerkers in huis te houden en halen. Dat vergt een goed inzicht in wat er aan kennis en vaardigheden ontbreekt en vervolgens investeringen om de lacunes in te vullen.’

 

Reageer op dit artikel