nieuws

Goede voornemens laten slagen? 5 tips

Personeelsmanagement

Goede voornemens laten slagen? 5 tips

Veel goede voornemens van medewerkers stranden voortijdig of worden in het geheel niet uitgevoerd. Hoe kan HR medewerkers faciliteren bij de uitvoering van hun goede voornemens?

“Goede voornemens hebben te maken met verandering. Het goede voornemen luidt altijd: ik ga het anders doen”, stelt Pascal Bougie, Adviseur integraal gezondheidsmanagement bij verzekeraar VGZ. Die gedragsverandering kan te maken hebben met het ontwikkelen van talenten, maar ook met gezondheid en vitaliteit.

Inspelen op goede voornemens is een heel doeltreffende manier om invulling te geven aan beleid op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. HR-beleid rendeert hierdoor beter. 5 tips voor HR om goede voornemens beter te laten slagen.

1. Heeft de medewerker de juiste motivatie?

Een goed voornemen tot een succes maken betekent in de meeste gevallen breken met routinegedrag. De juiste motivatie hebben is een belangrijke eerste voorwaarde bij het volhouden van een goed voornemen. Drie vragen die HR kan stellen om de motivatie te toetsen zijn: waarom wil je je gedrag veranderen, hoe ga je dit doen en wat ga je daarvoor inzetten?

2. Is het voornemen realistisch?

Goede voornemens gaan altijd gepaard met gedragsverandering. Hoe haalbaar is die gedragsverandering? Het maakt daarbij niet uit of die verandering te maken heeft met het ontwikkelen van talenten, of gezondheid en vitaliteit. Een goed voornemen dat versterkt of benadrukt wat al goed is, heeft daarbij meer kans van slagen dan een voornemen dat probeert iets negatiefs te voorkomen.

3. Waar wordt iemand enthousiast van?

Ga op zoek naar de intrinsieke motivatie van de medewerker bij het formuleren van een goed voornemen. Mensen lopen eerder warm voor iets wat van binnenuit komt dan wanneer de prikkel van buitenaf komt. Wat voedt de intrinsieke motivatie? De zelfdeterminatietheorie van Edward Deci en Richard Ryan stelt dat intrinsieke motivatie samengaat met de vervulling van drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan autonomie, sociale verbondenheid en competentie.

4. Maak tijd voor positieve feedback

Het is belangrijk dat medewerkers steeds meer inzicht krijgen in hun sterke kanten. Dit kan HR samen de leidinggevende en teamleden faciliteren door gericht feedback te geven op zaken die in het werk of bij een project goed gaan, en daarbij te benoemen wat de specifieke bijdrage is geweest van elke medewerker afzonderlijk.

5. Practice what you preach

HR zal ook zelf moeten reflecteren op de sterke kanten, uitdagende doelen moeten stellen en goede voornemens omzetten in concrete daden. Door aan den lijve het positieve effect van deze activiteiten te ervaren is het gemakkelijker om leidinggevenden en medewerkers te coachen bij het uitvoeren van hun goede voornemens.

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door VGZ.

Reageer op dit artikel