nieuws

Meer arbeidsvreugde door nieuwe werkplek?

Personeelsmanagement

Meer arbeidsvreugde door nieuwe werkplek?

Die nieuwe kantooromgeving bij Het Nieuwe Werken, wat voor effect heeft dat eigenlijk op de arbeidsvreugde en productiviteit?

Met Het Nieuwe Werken voeren veel organisaties een meer flexibele, opener en gevarieerdere werkomgevingen in. Ziet er flitsend uit, mooi, open: dat moet de samenwerking en productiviteit van uw medewerkers wel ten goede komen. Maar is dat wel zo? Een nieuwe werkomgeving heeft natuurlijk de nodige consequenties voor organisaties, managers en medewerkers.
Iris de Been is werkplekonderzoeker en projectmanager bij het Center for People and Buildings. Dit kenniscentrum is vijftien jaar geleden opgezet om de impact van de werkomgeving op onder andere arbeidsproductiviteit en werkvreugde wetenschappelijk te onderbouwen. In de loop der jaren zijn meer dan 25.000 werknemers en managers ondervraagd over de omgeving waarin ze werken, hoe ze zich daarbij voelen en wat daar de, al dan niet gepercipieerde, impact van is op hun prestaties.

Komt een flexibele werkplek de arbeidsproductiviteit ten goede?

“Vanuit een wetenschappelijk en objectief oogpunt kan ik daar geen recht toe recht aan antwoord op geven. We hebben meer dan honderd verschillende cases. Daar zitten hele goede cases tussen, die laten zien hoe goed Het Nieuwe Werken kan werken, maar ook voorbeelden die laten zien dat het echt niet werkt. Je kunt dus moeilijk één antwoord geven. Het hangt af van heel veel factoren.”

Zijn er algemene trends waar te nemen?

“Er zijn zeker wel verschillende patronen die terugkeren in de vele cases die we hebben onderzocht. Zo wordt het modern interieur van nieuwe werkomgevingen bijvoorbeeld zeer gewaardeerd. Met name dat ze licht, transparant, open en opgeruimd zijn vinden werknemers fijn. Verder waarderen ze ook dat de nieuwe omgeving verstelbaar meubilair heeft, een mix van verschillende werkplekken heeft, waardoor er meer interactie ontstaat met collega’s. Door de openheid ontstaat een hele nieuwe dynamiek.”

TIP: Nieuwsgierig naar de succesfactoren en valkuilen van een nieuwe werkomgeving? Iris de Been spreekt op het komende Congres Over Het Nieuwe Werken in Veenendaal op 3 december.

Zijn er ook negatieve gevolgen?

“Ja. Een van de grootste minpunten is dat medewerkers vaak concentratieproblemen ervaren in de open ruimten. Mensen worden in een open omgeving veel gestoord door hun collega’s die gesprekken voeren en telefoneren om hen heen. Het heeft een impact op de privacy. Ook werkt de mix aan plekken niet altijd. Soms zijn bepaalde typen plekken een stuk meer populair dan andere typen plekken. Wat je vaak ziet is dat de concentratieplekken het meest populair zijn en dus altijd bezet zijn. Je ziet in sommige gevallen dat mensen om kwart over zeven voor de deur staan om een plek te bemachtigen. Anderen moeten dan toch de hele dag in de open ruimte te werken. Want mensen wisselen nu eenmaal overdag niet veel van plek. Ook de sociale binding kan verminderen bij de overgang naar flexibele werkplekken en (meer) thuiswerken. Meer aandacht voor het organiseren van teamactiviteiten en het maken van onderlinge afspraken over beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen hierbij helpen.”

Lees ook: Is Het Nieuwe Werken ‘af’?

Wat is van alle cases die je hebt onderzocht de meest voorkomende vorm van Het Nieuwe Werken?


“Het concept waarbij een mix van open en gesloten werkplekken is gerealiseerd komt het meest voor. Een werkomgeving waarbij activiteitgerelateerd werken voorop staat, met verschillende typen plekken die zijn gemaakt op basis van de activiteit die er moet plaatsvinden. Van concentratieplekken, overlegruimtes tot open omgevingen. Vaak staat plaats- en tijdonafhankelijk werken voorop en is er veel aandacht voor kennisdeling. In het kantoor is het aantal werkplekken veelal lager dan het aantal fte’s, kortom: mensen hebben geen eigen werkplek meer.” (Bron: Overhetnieuwewerken.nl)

Reageer op dit artikel