nieuws

Werken aan re-integratie: maar hoe?

Personeelsmanagement

Werken aan re-integratie: maar hoe?

Zijn werkgevers echt goed af met de private WIA-verzekering? Verzekeraars blijken namelijk maar beperkt werk van re-integratie te maken. Tips voor een beter verzuimbeleid.

De gedeeltelijke privatisering van de markt voor werknemersverzekeringen lijkt voor werknemers zelf geen goed nieuws: bedrijven die voor een private verzekering hebben gekozen, zorgen niet voor een lagere instroom van arbeidsongeschikten dan werkgevers die zich bij het UWV hebben verzekerd.
Bovendien maken bedrijven die zich privaat verzekerd hebben, veel minder werk van re-integratie. Dat concluderen onderzoekers van het internationale instituut IZA, dat gespecialiseerd is in studies naar arbeidsgerelateerde onderwerpen, in het rapport Employers Opting Out of Public Disability Insurance: Selection or Incentive Effects? De onderzoekers hebben tussen 2007 en 2011 een groep van 140.000 werkgevers gevolgd op basis van de informatie die zij verstrekten over hun WIA-verzekeringen.

Uit onderzoek bij privaat verzekerde bedrijven blijkt dat zij maar in beperkte mate preventie- en re-integratieactiviteiten hebben ervaren van verzekeraars. Bedrijven met arbeidsongeschikte werknemers hebben geen toename in activiteiten gemerkt in vergelijking met de periode dat zij nog bij het UWV verzekerd waren. De concurrentie op de private markt ging dus vooral om lage premies en niet om het terugdringen van de kosten.

Cultuurverandering bij re-integratie

Wat vindt een private verzekeraar zelf van de conclusies? Achmea is de eerste om te erkennen dat de entree op de WIA-markt veel weg had van een koude kermis. Het concern biedt die verzekeringen aan via de merken Interpolis, Centraal Beheer, Zilveren Kruis en Avéro. “Je kunt zeggen dat verzekeraars tussen 2007 en 2011 echt wel wat hebben laten liggen op het gebied van re-integratie. In 2011 kwamen ook juist de slechte resultaten op de WIA-portefeuilles naar boven. Daarna zijn we uit een ander vaatje gaan tappen”, zegt manager WIA Coert Kleijwegt.

Lees ook: Werknemersverzekeringen: hier moet u op letten

Bij Achmea is de afdeling die zich met WIA-schades bezighoudt, uitgebreid. “We hebben nu veel toegewijde mensen om de schadelast te beheersen. Er was een cultuurverandering nodig bij verzekeraars én werkgevers om te beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor duurzame inzetbaarheid.

“We moesten wennen aan het hybride stelsel. Het was volslagen nieuw, ook voor het UWV. Op verzuimgebied moeten publieke en private partijen elkaar scherp houden. Er vinden nu veel meer herbeoordelingen plaats, ook onder druk van verzekeraars”, zegt Gerrit Wolters, arbeidsdeskundige bij Achmea. Hij geeft aan dat er bij alle partijen te veel zwart-wit is gedacht: de werkgever is verantwoordelijk voor de eerste twee jaar en daarna komt de private verzekeraar pas in beeld. “Wij hebben dat veranderd: wij gaan nu vanaf de 42e week al meekijken naar wat er aan de hand is in een verzuimsituatie en hoe wij daarop kunnen inspringen.”

Tegelijkertijd zijn de werkgevers wakkergeschud, zegt Kleijwegt: “Zij maken nu steeds meer keuzes op basis van hoe zij duurzame inzetbaarheid in de hand kunnen houden en minder op basis van de premie. Dat is de cultuurwijziging die heeft plaatsgevonden.”

Veelgemaakte fouten en tips

Hoe zet je een beter verzuimbeleid op? In ieder geval niet door deze drie veelgemaakte fouten te maken:

  • Geen geformaliseerd verzuimbeleid.
  • Geen of slechte verzuimregistratie.
  • De verantwoordelijkheid voor verzuimbegeleiding en re-integratie is niet vastgelegd.

Maar hoe pak je het dan aan? Een paar tips

  • Leg verantwoordelijkheden duidelijk vast.
  • Maak iemand verantwoordelijk voor langdurig ziekteverzuim.
  • Op de werkvloer en niet bij de arts is de meeste informatie te vinden over de zieke.
  • Let bij de verzuimmelding al op wat de werknemer nog wel kan.
  • Breng de werknemer terug naar eigen of ander werk.
  • Maak gebruik van de kennis en kunde van de verzekeraar.

Lees het volledige artikel van Rob van de Laar in PW De Gids 11. 

 

Reageer op dit artikel