nieuws

Manager bedrijft minder vriendjespolitiek

Personeelsmanagement

Manager bedrijft minder vriendjespolitiek

Werknemers hebben steeds meer vertrouwen in hun managers. Hun relatie is nog nooit zo goed geweest.

Goed nieuws op de werkplek. Medewerkers voelen zich dit jaar een stukje eerlijker behandeld door hun managers. Mensen zien hun leidinggevenden minder vriendjespolitiek bedrijven, vinden dat promoties eerlijker worden toegewezen en dat ze eerlijker meedelen in de winst.

Dat blijkt uit het Best Workplaces onderzoek 2016 van Great Place to Work onder ruim 29.000 respondenten. De organisatie doet jaarlijks onderzoek naar goed werkgeverschap en de mate van vertrouwen, trots en plezier op de werkvloer. Aan het onderzoek deden dit jaar 126 organisaties mee. 77 daarvan haalden de lijst van Best Workplaces 2016.

Minder vriendjespolitiek

Sinds 2011 is de relatie tussen managers en medewerkers nog nooit zo goed geweest, stelt het onderzoek. Driekwart van de medewerkers vindt dat het management oprechte interesse toont in hen als persoon (73 procent, +3). Goed nieuws voor de preventie van ziekte, zo blijkt uit eerder Amerikaans onderzoek: een goede vertrouwensband met de leidinggevende blijkt de kans op een burn-out te verkleinen.

Tevens flink gestegen en sinds 2011 nog nooit zo hoog geweest, is de mate waarin bij verschillende medewerkers gelijk gehandeld wordt. Zo waren er meer ondervraagden die beaamden dat promoties enkel worden toegekend aan personen die dit verdienen (70 procent, +4) en als het gaat om eerlijkheid is er een sterke stijging voor de stelling: managers vertonen geen ‘voortrekgedrag’ (vriendjespolitiek) (72 procent, +5).

Meer successen gevierd

Ook medewerkers onderling lijken beter met elkaar om te gaan. Collega’s zijn nog meer om elkaar gaan geven (84 procent, +3) en deelnemers beamen dat speciale gelegenheden samen worden gevierd (86 procent, +3).

Caroline Mullers, senior consultant Great Place to Work: ‘Organisaties beseffen steeds meer dat een mensgerichte aanpak leidt tot betere resultaten. Zij behandelen hun mensen respectvoller en eerlijker. Hierdoor kunnen mensen zichzelf zijn op het werk en halen zij het beste uit zichzelf, wat ook weer positief uitwerkt voor de organisatie.’

Vertrouwen hoogst in vijf jaar

Na vier jaar stilstand steeg de Trust Index naar 82 procent (+1), het is de hoogste score sinds 2011. Met name de waardes Respect (+2 procent) en Eerlijkheid (+2 procent) stegen onder medewerkers. Geloofwaardigheid bleef stabiel op 80 procent. Zeer opvallend is dat de altijd hoog scorende waarde Kameraadschap in 2016 weer een puntje steeg van 86 procent naar 87 procent. Trots bleef gelijk met 85 procent.

Ook werk aan de winkel

Mullers: ‘Er is veel positief nieuws maar het kan natuurlijk altijd beter en er zijn zeker wat aandachtspunten. Want ondanks dat steeds meer medewerkers vinden dat ze eerlijk meedelen in de gerealiseerde winst van het bedrijf, zijn slechts 6 op de 10 medewerkers het eens met deze stelling. Dit is hiermee de laagst scorende stelling uit het onderzoek’. Men vindt ook dat het management een minder duidelijk beeld heeft van waar de organisatie naartoe gaat (73 procent, -2).

 

 

Reageer op dit artikel