nieuws

Politie zet social media in bij ziekteverzuim

Personeelsmanagement

Langdurig zieke werknemers: de Nationale Politie houdt ze binnenboord door de inzet van social media.

Politie zet social media in bij ziekteverzuim

De Nationale Politie kent een hoog ziekteverzuim in de organisatie. Langdurig zieke werknemers worden nu via social media bij werk en collega’s betrokken gehouden tijdens hun ziekte. Zo wordt isolatie verminderd en kunnen zieke werknemers later makkelijker re-integreren.
Het ziekteverzuim bij de Nationale Politie ligt op zo’n 7 procent. Gemiddeld in Nederland is dat 3,8 procent. Duizenden politiemensen zijn langdurig ziek thuis waardoor het contact met hun collega’s verloren dreigt te gaan en er een drempel ontstaat om terug te keren. De reorganisatie bij de Nationale Politie heeft dat ziekteverzuim de afgelopen jaren nog eens aangewakkerd, zo bleek eerder dit jaar.

Collegiaal contact via social

In de pilot die wordt gehouden op het platform van Scribe Communities, worden ongeveer vijftien zieke collega’s binnen evenzovele social communities verbonden met hun (vroegere) directe collega’s. Het bevorderen van persoonlijk contact, naast het digitale contact, staat daarbij centraal.
Onderzoek laat zien dat het ziekteverzuim binnen organisaties aanzienlijk kan dalen als collega’s ‘onderlinge betrokkenheid’ tonen. Met de inzet van het platform wordt het accent gelegd op het in stand houden van contacten tussen collega’s. De zieke collega kiest zelf met wie hij tijdens zijn ziekte in contact wil blijven. Deelnemers aan de community plaatsen er berichten over het werk, maar ook over hun leven buiten het werk. Door deel te nemen aan een community accepteert een collega van een zieke medewerker een eigen rol, namelijk om met de zieke in contact te blijven gedurende diens ziekte.

TIP: Op welke manieren kunt u social media nog meer inzetten voor contact tussen collega’s? Bestel het boek HR & Social Media.  

Weg van Poortwachter

Volgens de makers van het platform ligt bij langdurig verzuim de nadruk vaak nog te veel op een formeel traject met termijnen en toetsingen welke zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Scribe ziet dit formele traject als noodzakelijk, maar niet als voldoende. De organisatie probeert deze cyclus te doorbreken door zieke én collega’s op het werk een rol te geven bij het onderhouden van zinvol contact.

Reageer op dit artikel