nieuws

Opleiding: Dossieropbouw

Personeelsmanagement

Opleiding: Dossieropbouw

Met het in werking treden van de Wet Werk en Zekerheid is het belang van een goede dossieropbouw nog belangrijker geworden. Door de nieuwe wetgeving is ontslag bijvoorbeeld nog moeilijker te realiseren als u de reden voor het ontslag niet goed kunt onderbouwen.

Ook bij een arbeidsongeschikte werknemer is een goed dossier van belang. Indien u niet voldoende kunt onderbouwen welke re-integratie-inspanningen u heeft gepleegd, kunt u zelfs een loonsanctie opgelegd krijgen. Kortom, een goed opgebouwd personeelsdossier zorgt voor duidelijkheid voor de werkgever en de werknemer en kan de werkgever aanzienlijke kosten besparen!

Wat leert u tijdens de opleiding Dossieropbouw?

Na het volgen van deze opleiding bent u op de hoogte van de eisen die de Wet Werk en Zekerheid aan een goed dossier stelt en weet u hoe u op constructieve wijze feedback kunt geven en afspraken schriftelijk moet vastleggen.

Tijdens de training krijgt u antwoord op onder meer de volgende vragen:

Hoe bouwt u met het oog op de WWZ een goed dossier op?
Wat zijn de relevante wettelijke regels m.b.t. privacy?
In welke omstandigheden is de werkgever (wettelijk) verplicht om schriftelijk aantekeningen te maken?
Mag een medewerker het personeelsdossier inzien?
Mag de werkgever e-mails van de medewerker inzien en vastleggen?
Wat mag ik wel en niet in het personeelsdossier opnemen?
Wat is de rol van het personeelsdossier bij een re-integratie, beoordeling en ontslag?

Meer informatie

Reageer op dit artikel