nieuws

Werkgever trekt hoogopgeleide voor

Personeelsmanagement

Werkgever trekt hoogopgeleide voor

Hoogopgeleide medewerkers krijgen meer scholing dan lageropgeleide. En de kloof groeit.

Werkgevers investeren minder in de scholing van hun lageropgeleide mensen dan in die van hoogopgeleiden. En daar ligt een pittige vooronderstelling aan ten grondslag: werkgevers denken dat hun lager opgeleid personeel minder gemotiveerd zouden zijn en hun scholingsinvestering minder opbrengt dan die van hogeropgeleide medewerkers. Minister Asscher van SZW stuurt deze onderzoeksresultaten van onderzoeksbureau Panteia deze week naar de Kamer.

Scholing hangt af van eigen initiatief

In hoogopgeleid personeel werd de afgelopen jaren gelijkmatig geïnvesteerd: 64 procent van hen kreeg de afgelopen jaren scholingsmogelijkheden aangeboden. Maar voor lager opgeleide medewerkers, die sowieso al minder mogelijkheden krijgen geboden, daalde dit percentage van 48 in 2004 naar 37 procent nu. Dat is schadelijk, want juist deze groep kent minder zekerheid in het werk en valt eerder ten prooi aan ontwikkelingen als globalisering en automatisering.

Hoewel werkgevers en werknemers beiden profiteren van opleiding en ontwikkeling, verwachten werkgevers meer kwaliteitsverbetering en doorgroeimogelijkheden wanneer zij investeren in hun hoogopgeleide mensen. Dat betekent niet dat zij lageropgeleiden geen investering bieden, maar ze laten daarbij de daadwerkelijke investering afhangen van het initiatief en de motivatie van de medewerker, naast financiële ruimte en beschikbare informatie.

Werknemers hebben sinds de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) recht op scholing en de werkgever heeft scholingsplicht, maar slechts een derde van de medewerkers weet dit. Dat bleek onlangs uit onderzoek van Springest en Nidap. Bovendien, als ze het scholingsrecht (>PW De Gids) uitgelegd krijgen, zien ze er maar weinig waarde van in.

‘Schoolbanken’? Liever niet

En juist daar zijn laagopgeleide medewerkers onvoldoende assertief in. Ze denken bijvoorbeeld dat ze toch niet voor scholing in aanmerking komen. Of ze hebben negatieve ervaringen met school in het verleden en gebrek aan geloof in eigen kunnen om een opleiding te kunnen afronden, waardoor ze niet veel op hebben met `leren in de schoolbanken`.

Lageropgeleiden blijken echter net zo gemotiveerd kunnen raken, wanneer opleidingen gepresenteerd worden als het verbeteren van het vakmanschap en het groeiperspectief en als beter salaris in het vooruitzicht worden gesteld. En wanneer er sprake is van leren op de werkplek. Zo blijkt uit een onderzoek van Capgemini in opdracht van het ministerie van SZW.

Om beide groepen werknemers gelijke kansen te geven stelt Asscher 22 miljoen euro beschikbaar voor werkgevers en O&O-fondsen om te investeren in duurzame inzetbaarheid (>PW De Gids) en opleidingsmogelijkheden. Twee aanvraagrondes volgen eind 2016.

 

Reageer op dit artikel