nieuws

HR doet weinig aan hoge werkdruk

Personeelsmanagement

HR doet weinig aan hoge werkdruk

Aanpakken van werkdruk. Het zou hoog op de agenda moeten staan van werkgevers, maar staat daar vaak niet.

Werkdruk in organisaties wordt in de meeste gevallen niet effectief aangepakt. Dat concludeert de Inspectie SZW uit eigen onderzoek. De inspectie ging bij 81 bedrijven na of de organisatie voldoende maatregelen trof om een te hoge werkdruk te voorkomen.

67 procent werkgevers pakt hoge werkdruk niet aan

Ondanks de mogelijke voordelen die een goede aanpak kan leveren, blijven werkgevers achter. De Inspectie SZW kwam bij 67 procent van de geïnspecteerde organisaties overtredingen tegen.

Ongeveer driekwart van de overtredingen had te maken met de aanpak van werkdruk. Andere overtredingen waren lange arbeidstijden, het ontbreken van voorlichting over agressie, de beoordeling van fysieke belasting en een onveilige werkplek. Hoewel de aantallen te klein zijn om harde uitspraken te doen, stelt de Inspectie wel dat het erop lijkt dat de aanpak van werkdruk overal nog de nodige aandacht nodig heeft.

Lees ook: ‘Werkdruk is nog taboe voor werkgever’

Werkdruk kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard

Een te hoge werkdruk kan tot productieverlies en verzuim leiden en dus tot hoge kosten voor werkgevers. TNO berekende eerder dat 36 procent van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, vooral door werkdruk. Dat kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro. De persoonlijke gevolgen voor medewerkers en klanten nog niet eens meegerekend.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begon twee jaar geleden een campagne om werkstress bespreekbaar te maken op de werkvloer. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim komt namelijk door werkstress, zo bleek uit eerder onderzoek van Arbo Unie.

Hoge werkdruk kan leiden tot hartklachten

Werkdruk is te hoog wanneer de eisen die het werk stelt aan een werknemer niet in balans zijn met de belastbaarheid van een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer lange tijd het werk echt niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren, én wanneer hij of zij hier zelf niets aan kan veranderen. Klachten kunnen leiden tot een burn-out, maar ook tot vermoeidheid, concentratieproblemen of hartklachten. Lees hier hoe u werkstress kunt herkennen bij werknemers.

Tip van Inspectie SZW

Hoe dit aan te pakken? Volgens de Inspectie is het voor betrokken partijen vooral belangrijk om te weten wat ieders rol is in de aanpak van werkdruk is en wat ieder kan bijdragen. Daaronder vallen niet alleen werkgevers, leidinggevenden en werknemers zelf, maar ook ondernemingsraden, arbodiensten, (kern)deskundigen en sociale partners.

TIP: Leer hoe u werkdruk in de organisatie kunt aanpakken en schrijf u in voor de cursus Psychosociale Arbeidsbelasting op 1 december.

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel