nieuws

Werknemer bang om ziekte te melden

Personeelsmanagement

Werknemer bang om ziekte te melden

1 op de 7 werknemers met een chronische ziekte meldt deze niet bij zijn baas. Uit angst.

Hoewel een groot deel van de medewerkers met een chronische ziekte denkt dat zijn werkgever begrip toont voor hun ziekte, meldt vijftien procent van de chronisch zieke medewerkers dit niet. Zij zijn bang voor baanverlies of gevolgen voor hun loopbaan.

Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Fit for Work, een platform dat zich hard maakt voor de belangen van werkende chronisch zieken. Een op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening als astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten. Voor het onderzoek werden 500 medewerkers ondervraagd, en 251 werkgevers.

‘Baas kan er niets mee’

Van de medewerkers die aangeven een aandoening te verzwijgen als het hun treft, ziet bijna de helft het nut van melden niet in omdat de werkgever ‘daar niets mee kan’. Bovendien zijn ze bang dat hen loopbaanmogelijkheden worden ontzegd of dat ze bij een reorganisatie hun baan verliezen. Maar ook schaamte voor de aandoening speelt mee.

Ook zien de ‘verzwijgers’ een probleem in de steeds hogere eisen die worden gesteld aan werknemers: kunnen ze dat wel bijhouden? De helft van de medewerkers geeft aan dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd zijn met hogere eisen. Vier op de tien werkgevers bevestigen dat.

TIP: Hoe voert u als werkgever positieve verzuimgesprekken? Bestel het boek Werken, iedereen wordt er beter van van auteur Marleen Teunis.

Werkgever bereid tot aanpassingen

Met aanpassingen in het werk is het werk voor chronisch zieke werknemers vaak prima vol te houden. Denk aan flexibele tijden en thuis werken. Maar krijgen zij die mogelijkheden er ook? In een groot deel van de gevallen wel.

Meer dan de helft van de medewerkers (60 procent) verwacht dat werkgevers bereid zijn aanpassingen te doen. Dit komt helemaal overeen met de opvatting hierover van werkgevers (61 procent). 17 procent van de werkgevers geeft overigens aan daar niet toe bereid te zijn.

En hoe zit het met de bereidheid van collega’s om werk op te vangen? Meer dan de helft van de medewerkers (55 procent) verwacht dat collega’s flexibel zijn om een deel van de werkzaamheden over te nemen van een collega met een chronische aandoening, tegenover 57 procent van de werkgevers. Een op de vijf werkgevers is beducht dat collega’s bang zijn voor een hogere werkdruk als iemand een chronische aandoening krijgt, onder werknemers ligt dat getal nog hoger (35 procent).

Lees ook: Hoe houdt u chronisch zieken aan de slag?

Top 3 ondersteuning bij ziekte

Van ondersteuning voor chronische zieke werknemers hebben veel werkgevers geen kaas gegeten. Maar die behoefte vanuit werknemers is sterk, zegt Paul Baart, voorzitter Fit for Work Nederland. ‘Mensen die een kwaal krijgen hebben geen langdurig financieel vangnet zoals vroeger, daarom is het belangrijk dat iemand met een chronische aandoening door kan blijven werken. Medewerkers die graag door willen werken lopen helaas vaak tegen muren aan, zoals een leidinggevende of een arts die niet weten wat ze kunnen doen.”

Hoe werkgever en werknemer deze ondersteuning moeten opstarten, is vaak de vraag: 46 procent van de medewerkers zegt dit niet te weten. Zeven van de tien werkgevers zeggen geen ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening te gebruiken. De werkgevers die zeggen wèl behoefte te hebben aan ondersteuning willen graag informatie over de relatie tussen aandoening en werkmogelijkheden (50 procent), coaching van de werknemer met een chronische aandoening (38 procent) en begeleiding door bedrijfsarts of psycholoog van de werknemer in kwestie (43 procent).

Reageer op dit artikel