nieuws

Geen bedrijfsarts komt werkgever duur te staan

Personeelsmanagement

Geen bedrijfsarts komt werkgever duur te staan

Frequent ziekteverzuim kan volgens de WWZ een van de ontslaggronden zijn. Maar ziet de rechter dat ook zo als de werkgever geen bedrijfsarts heeft ingeschakeld?

Een apothekersassistente krijgt te horen dat ze te vaak ziek is. De werkgever voert een indringend gesprek over dit frequente ziekteverzuim. Op basis van een vroegere periode bleek het aantal ziekmeldingen aanvaardbaar, maar in 2014 stijgt het ziekteverzuim naar 6,5 week ziektedagen, exclusief bezoeken aan een huisarts. Te veel volgens de werkgever. De werkgever eist van de werkneemster dat zij in haar eigen tijd de zorgverleners bezoekt en er in één jaar niet meer dan drie ziekmeldingen plaatsvinden. 

Na het gesprek meldt de assistente zich ziek. Er wordt een mediator ingeschakeld, maar dat haalt niets uit. Intussen is de werkneemster zwanger geworden. Na haar bevallingsverlof wordt ze op non-actief gezet. Er volgt nog een tweede mediationtraject, maar een vruchtbare samenwerking zit er volgens de werkgever niet meer in.

Werkneemster eist billijke vergoeding

De werkgever stapt naar de kantonrechter en wil de arbeidsovereenkomst met haar ontbinden onder toekenning van een transitievergoeding. Ze verweert zich en eist ook een billijke vergoeding. Volgens de werkgever is er sprake van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding. Het frequente ziekteverzuim wordt niet minder en mediation lost dit niet op.

De werkneemster vindt echter dat er geen sprake is van een verstoorde situatie. Ze heeft over het frequente ziekteverzuim geen bedrijfsarts gesproken, maar dat wilde ze wel.

Er is volgens haar een conflict ontstaan toen zij tijdens haar zwangerschap meer pauzes nam ter voorkoming van flauwtes. Na het bevallingsverlof is er alleen nog maar gestuurd op ontslag.

Waarom geen bedrijfsarts na ziekteverzuim?

De kantonrechter constateert dat de werkgever twijfelde over de ziekmeldingen, maar vraagt zich af waarom hij dan geen bedrijfsarts inschakelde om te onderzoeken of ze echt ziek was. Ook kan de apotheek niet aangeven waar nu precies een vertrouwensbreuk is ontstaan. De rechter vindt dat de arbeidsovereenkomst in stand moet blijven en de werkneemster weer moet worden toegelaten tot haar werk.

Rechtbank Overijssel

18 juli 2016 

ECLI:NL:RBOVE:2016:2972

TIP: Wanneer is frequent ziekteverzuim reden voor ontslag? Kom naar de cursus Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk op 24 november

Reageer op dit artikel