nieuws

HR schendt borstvoedingsrecht werkneemster

Personeelsmanagement

HR schendt borstvoedingsrecht werkneemster

Borstvoeding geven of kolven op het werk? Werkgevers houden vaak te weinig rekening met de wettelijke regels voor kersverse moeders.

Borstvoeding geven of kolven: vrouwen moeten dat in de eerste maanden gewoon kunnen doen op het werk. Voor werkgevers gelden er wettelijke regels om dit te faciliteren. Maar in weinig gevallen wordt er aan die regels voldaan. Dat blijkt uit onderzoek van 24Baby.nl onder 1667 moeders in loondienst.

Borstvoeding geven, maar kolfruimte ontbreekt

Zo horen moeders een kolfruimte ter beschikking te hebben op het werk. Maar slechts een op de vijf vrouwen geeft aan die mogelijkheid daadwerkelijk te hebben. Sommige vrouwen stoppen daarom met het geven van borstvoeding na hun zwangerschapsverlof. 84 procent van de kolfruimtes voldoet bovendien niet aan de wettelijke eisen.

Dit zijn de wettelijke eisen waar een kolfruimte aan moet voldoen:

  • Het moet een rustige ruimte zijn.
  • De ruimte moet van binnenuit afsluitbaar zijn.
  • Er moet een stoel of bank staan waar je lekker op kunt zitten.
  • Er moet een koelkast zijn om de afgekolfde melk in te zetten.
  • Er moet voldoende verse lucht en mogelijkheid tot klimaatbeheersing zijn.
  • Er mogen geen risico’s zoals gevaarlijke stoffen en verontreinigingen zijn.

Regels voor borstvoeding op het werk

Om de onafhankelijkheid van werkende vrouwen te kunnen garanderen, schrijft de wet een aantal regels voor rondom borstvoeding en werk.

  • Tijdens de eerste negen levensmaanden van het kindje mag een vrouw kolven of voeden op het werk (kolfrecht).
  • Tot een kwart van de werktijd mag een vrouw gebruiken om te kolven of voeden. In deze tijd mag een vrouw ook naar huis om te kolven of voeden.
  • De werkgever is verplicht om deze tijd uit te betalen.
  • De werkgever moet zorgen voor een geschikte kolfruimte.

Het recht dat doorgaans wel wordt nageleefd, is het recht om gedurende de eerste negen levensmaanden van de baby te kolven of te voeden op het werk. In iets mindere mate wordt het recht nageleefd om naast de normale pauzes een kwart van de werktijd te besteden aan kolven of voeden.

Vrouw voelt zich bezwaard

Daartegenover schenden werkgevers een aantal regels flink. Zo krijgt een op de acht vrouwen niet (volledig) uitbetaald voor de tijd die zij nodig heeft om haar baby te voeden of te kolven. Daarnaast hebben vrouwen het recht om tussentijds naar huis te gaan om te kolven en/of te voeden, maar in de praktijk hebben vrouwen deze mogelijkheid zelden.

Maar het gaat er niet alleen om dat werkgevers borstvoedende werkneemsters niet faciliteren. 45 procent van de dames geeft aan vaak op onbegrip van hun werkgever en collega’s te stuiten. Daardoor voelen zij zich bezwaard om werktijd te besteden aan kolven of voeden.

Lees ook: De borstvoedingsmythe

Medewerkster stuit op onbegrip

100119

Ook onbegrip van de werkgever wordt regelmatig genoemd: ‘Mijn werkgever beschouwt me als verminderd inzetbaar’, ‘Mijn baas laat het merken dat hij het verplicht is, maar het niet leuk vindt’, ‘Mijn werkgever vraagt vaak: ben je nog van plan om lang borstvoeding te geven?’. In enkele gevallen leidt het geven van borstvoeding op het werk zelfs tot een arbeidsconflict. Zo geven vrouwen in het onderzoek aan.

Toch is het niet een en al hommeles. Want over het algemeen hebben vrouwen het idee dat hun werkgever rekening houdt met het feit dat zij borstvoeding geven. Werkgevers krijgen gemiddeld een 6.8 op het rapport. Met name in grotere bedrijven geven vrouwen aan dat faciliteiten beter zijn geregeld.

TIP: Hoe kunt u als werkgever werkende ouders faciliteren? Bestel het boek De werknemer als ouder in de shop. 

Melden? Dat gebeurt niet vaak

Als de mogelijkheden ontbreken voor kolven of voeden op het werk, doen werkneemsters daar meestal niets aan. Een derde van de vrouwen meldt het niet wanneer er rechten worden geschonden. De helft daarvan meldt het niet omdat ze denkt dat er toch niks verandert.

Lang niet alle vrouwen vinden dit werkelijk een probleem. Een derde van de vrouwen die het niet meldt, vindt het niet erg dat er mogelijkheden ontbreken. Zo geeft een respondent aan: ‘Mijn werkgever doet wat hij kan, dan ga ik er niet moeilijk over doen dat de kolfruimte niet helemaal geschikt is.’

Vrouw op tijdelijk contract slikt ontbrekende faciliteiten

Een op de vijf vrouwen geeft aan dat ze het niet durft te melden. En bij het het wel of niet melden lijkt zich een probleem voor te doen. Van de vrouwen met een vast contract meldt 31 procent het gebrek aan mogelijkheden, tegenover 5 procent van de vrouwen met een tijdelijk contract.

De vrouwen die het wel melden, doen dat bijna allemaal (90 procent) bij hun werkgever. In totaal stapt een magere 3 procent van de vrouwen die het wel melden naar een vakbond of belangenvereniging. Vakbonden zeggen over het algemeen niet veel meldingen binnen van vrouwen die in de problemen komen door ontbrekende faciliteiten. De bonden moedigen vrouwen aan dit vooral wel te doen, zodat vakbonden dit kunnen aankaarten.

Lees ook: Werkende moeders zijn gezonder

 

Reageer op dit artikel