nieuws

De WGA-verzekering: de aandachtspunten

Personeelsmanagement

De WGA-verzekering: de aandachtspunten

De deadline voor het verlengen van de WGA-verzekering nadert met rasse schreden. Waar moet u op letten? Deze polisvoorwaarden maken het verschil.

Werkgevers die eigenrisicodrager willen blijven voor de WGA, moeten vooral zorgvuldig te werk te gaan, zo waarschuwt verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon. “Hoewel er een enorme tijdsdruk is om op tijd de private WGA-verzekering te verlengen, is het juist nu zaak goed te letten op verzekeringsvoorwaarden. Omdat de WGA-flex en –vast vanaf 1 januari 2017 worden samengevoegd, stellen verzekeraars veel nieuwe eisen en hanteren zij strengere voorwaarden”, aldus Aon.

Deadline WGA-verzekering nadert

Circa de helft van alle werkgevers is op dit moment eigenrisicodrager voor de WGA, stelt Aon. Deze groep werkgevers moet voor  1 januari 2017 een nieuwe keuze maken. “De eisen en voorwaarden die verzekeraars vanaf het nieuwe jaar hanteren, zijn echter anders dan wat deze werkgevers tot nu toe gewend zijn. Daar komt bij dat de deadlines kort zijn, omdat verzekeraars de nieuwe premies pas laat bekendmaken.”

Wanneer werkgevers die nu eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast niet voor 31 december hun keuze hebben gemaakt, gaan ze verplicht terug naar een publieke verzekering. Door aangepaste regels betalen zij dan een verhoogde premie en zijn zij minimaal drie jaar verplicht publiek verzekerd.

Lees ook: De BeZeVA: hier moet HR op letten

Verzekeraars screenen werkgever

De verzekeraars zijn nu extra zorgvuldig bij het maken van de risicocalculaties voor de WGA, zegt Aon. De reden ligt voor de hand: de WGA-verzekeraars hebben in het verleden grote verliezen moeten nemen en zijn dus extra voorzichtig. “Werkgevers moeten nu uiteenlopende gegevens aanleveren. Zo beoordelen verzekeraars het verzuimbeleid en soms kijken zij naar de financiële positie van de werkgever.”

Werkgevers komen dus onder een enorme tijdsdruk te staan. “Voor publiek verzekerde werkgevers is 1 oktober al de deadline voor het maken van een keuze. Eigenrisicodragers hebben uitstel gekregen tot 1 januari, maar verzekeraars eisen veelal van deze werkgevers dat zij ook voor de Ziektewet eigenrisicodrager worden. De deadline daarvoor ligt op 1 oktober. Het is dan ook kort dag om tot een keuze te komen, maar vooral eigenrisicodragers zijn er alles aan gelegen op tijd klaar te zijn met hun keuze. Maken zij geen keuze, dan gaan ze drie jaar verplicht terug naar publiek met een kunstmatig verhoogde premie.

Hier moeten werkgevers op letten

Hoe maak je als werkgever, met een snel naderende deadline, de goede keuze? “Het is verleidelijk om te kijken naar de laagste premie en voordelen op de korte termijn,” zegt Daniel Rijnbeek, managing consultant bij Aon Nederland. “Maar juist de polisvoorwaarden hebben op lange termijn veel invloed op de mate waarin een werkgever kan besparen op zijn WGA-lasten.” Hij noemt drie punten waar werkgevers vooral naar moeten kijken.

 • Let op of verzekeraar niet alleen naar totale lasten kijkt

  “Sommige verzekeraars baseren hun toekomstige premies op hun totale lasten. Er wordt dan minder gekeken naar individuele werkgevers. Een werkgever die veel doet aan preventie en re-integratie ziet dat in dat geval niet terug in een lagere premie.”

 • Let ook op de administratieve druk

  “De ene verzekeraar stelt dat de voorwaarde dat een zieke medewerker al na twee dagen wordt aangemeld, bij een andere partij is dat 26 weken of 42 weken. Dat verschil heeft grote gevolgen voor de administratieve druk. Werkgevers die ieder jaar overstappen naar een andere verzekeraar vanwege een lagere premie, krijgen op termijn bovendien te maken met verschillende loketten en verschillende voorwaarden waaraan zij moeten voldoen.”

 • Pas op met nieuwe polisvarianten

  “Een aantal verzekeraars geven de mogelijkheid de WGA-lasten deels te verzekeren. In ruil voor een korting op de premie wordt vooraf afgesproken welk deel van de WGA-uitkeringen de werkgever zelf betaalt, bijvoorbeeld vijftig procent. Over dat deel hoeft hij dan geen premie te betalen. Naast een lagere premie, is het voordeel van deze variant dat de werkgever het meteen merkt in zijn uitkeringslasten als hij medewerkers vanuit de WGA succesvol weet te re-integreren.”

  Maar de nieuwe polisvariant heeft op lange termijn een aantal flinke nadelen, zo waarschuwt Rijnbeek. “Een WGA-uitkering duurt maximaal tien jaar. Belandt een medewerker in de WGA, dan betaalt de werkgever het onverzekerde deel van de uitkering dus maximaal tien jaar. En omdat hij bij instroom zelf geld moet reserveren op zijn balans, kunnen de kosten zo hoog zijn dat het premievoordeel compleet verdampt en zelfs financieel nadelig kan zijn.”

  Een ander punt is dat een andere verzekeraar die bestaande lasten niet kunnen overnemen, waardoor overstappen lastig wordt. “Dat maakt een eventuele latere overstap naar het UWV bovendien onaantrekkelijk. Deze opgebouwde WGA-risico’s worden bij een overstap naar het publieke bestel namelijk ook verrekend in de publieke premie. De werkgever betaalt dan dus twee keer voor dezelfde lasten op hetzelfde moment.”

Tip! Wilt u in één dag op de hoogte zijn van de nieuwste wet- en regelgeving op HR-gebied? Meld u snel aan voor de HR-actualiteitendag op 11 oktober 

Reageer op dit artikel