nieuws

PRINSJESDAG: Aftrekpost scholing verdwijnt

Personeelsmanagement

PRINSJESDAG: Aftrekpost scholing verdwijnt

Scholingsvouchers blijven bestaan, maar de fiscale aftrekpost voor opleiding? Die verdwijnt. 

Geen groots nieuws op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De grootste campagnes die het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid de afgelopen jaren heeft opgezet – denk aan de campagne over werkstress en pesten op de werkvloer – worden doorgezet.

Duurzame inzetbaarheid in MKB

Wel verschuift de focus van communicatie naar werkgevers naar het daadwerkelijk ondersteunen van werkgevers in deze cultuuromslag. Een speciaal ‘actieteam’ dat werkgevers helpt bij het probleem van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer krijgt een half miljoen euro. Voor activiteiten rond het tegengaan van werkstress is zo’n 700.000 euro beschikbaar.

Nieuw is de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid in het MKB’. Volgens het kabinet is bij deze werkgevers een cultuuromslag nodig om structureel aandacht te krijgen voor het gezond en langer doorwerken. Voor deze campagne is 1,6 miljoen euro beschikbaar.

Lees ook de reacties van de vakbonden op de kabinetsplannen op HRbase

Scholingsvouchers blijven bestaan

Bijscholing en ontwikkeling van werknemers blijft een belangrijk aandachtspunt om mensen ondanks alle technologische veranderingen aan de slag te houden. Hierbij benadrukt het kabinet de positie van laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen cruciaal is. Willen zij relevant blijven op de arbeidsmarkt, dan is er dringend een ‘cultuuromslag’ nodig bij werkgevers en werknemers.

Heel concreet zijn de scholingsplannen overigens niet. Behalve als het gaat over bijscholing van werkzoekenden. De bestaande ‘scholingsvouchers’, die werknemers en werkzoekenden kunnen inzetten bij de bij- of omscholing voor een nieuwe baan, worden in 2017 doorgezet. Daarvoor is vanaf halverwege dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar.

TIP: Wilt u in één dag op de hoogte zijn van de nieuwste wet- en regelgeving? Meld u dan aan voor de Prinsjesdageditie van de HR-Actualiteitendag op 11 oktober of 3 november. 

Aftrekpost voor scholing verdwijnt

Ondanks de huidige focus op het stimuleren van opleiding en ontwikkeling, verdwijnt er ook een belangrijke maatregel. De fiscale aftrekpost voor het volgen van scholing verdwijnt per 1 januari 2018, zo maakte het kabinet begin september bekend. De maatregel is opgenomen in een apart wetsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van het Belastingplanpakket 2017.

Volgens het CPB maakte vooral mensen gebruik van de regeling die zich zonder de regeling ook wel zouden hebben bijgeschoold. Laagopgeleiden maakten er weinig gebruik van, terwijl dit juist de kwetsbaarste groep is als het gaat om het volgen van opleiding. Hiermee zou de aftrekpost als stimuleringsmaatregel zijn doel voorbij schieten.

Wel moet er een alternatieve regel komen om ‘scholingsdeelname te stimuleren’, zo stelt de begroting van het Ministerie van Financien. Maar dat vult het rapport niet verder in.

Raad van State: ‘kabinet doet niet genoeg’

De Raad van State, het adviesorgaan van de overheid, bevestigt het belang van opleiding voor werkenden om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Maar wat het kabinet de afgelopen jaren geeft gedaan aan het streven naar ‘een leven lang leren’, doet het adviesorgaan af als een reeks ‘kleinschalige initiatieven’. Het percentage Nederlanders dat een opleiding volgt is immers nagenoeg gelijk gebleven.

Om de veranderingen op de arbeidsmarkt op te kunnen vangen is het inzetten op scholing dus niet genoeg. Volgens de Raad zijn er meerdere maatregelen nodig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te kunnen vangen en bepaalde groepen medewerkers aan het werk te helpen. Zeker als het gaat om middelbaar- en laaggeschoolde werknemers die een overstap moeten maken naar een andere sector.

Lees ook

PRINSJESDAG –  Vakbonden: ‘Kabinet doet te weinig aan positie flexwerkers’ (HRbase)
PRINSJESDAG – Ontwikkelingen arbeidsmarkt in de Troonrede
PRINSJESDAG –  Nieuwe Arbowet op komst
PRINSJESDAG – Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
PRINSJESDAG – Maatregelen om werkloosheid tegen te gaan
PRINSJESDAG – Dit zijn de heffingskortingen in 2017
PRINSJESDAG – De 10 belangrijkste punten voor HR
PRINSJESDAG – Lage-inkomensvoordeel per 2017

 

Reageer op dit artikel