nieuws

Eigen keuze stemt werkende tevreden

Personeelsmanagement

Eigen keuze stemt werkende tevreden

Zelfstandigen en werknemers met een vast dienstverband zijn het meest tevreden over hun werk. Onder uitzendkrachten is de tevredenheid het laagst.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de afgelopen jaren is het aantal werknemers met een flexibel contract flink toegenomen, evenals het aantal zzp’ers. In 2016 hadden 1,8 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Van hen werkten er 279.000 als uitzendkracht. De overgrote meerderheid van de werknemers heeft een vaste baan: bijna 5,2 miljoen mensen.

Het geheim van werkgeluk

Het geheim van werkgeluk lijkt te liggen in de mate waarin werknemers zelf kiezen voor de arbeidsvorm. Ruim 1,4 miljoen personen werkten in 2016 als zelfstandige. De meeste van hen – bijna drie kwart – hadden geen personeel in dienst. Zelfstandigen en flexwerkers die er zelf voor hebben gekozen om niet in vaste dienst te gaan, zijn vaker tevreden met het werk dan diegenen die deze stap hebben gezet omdat ze geen vaste baan konden vinden.

Uitzendkracht minst tevreden met het werk

Van alle flexwerkers is de uitzendkracht het minst vaak tevreden met het werk. Slechts 66 procent is blij met de huidige arbeidsvorm. Vaker dan anderen werken uitzendkrachten in deze arbeidsvorm omdat ze geen vaste baan konden vinden.

Tevreden flexwerkers

Kijk je naar de flexibele werknemers in het algemeen, dan is bijna driekwart tevreden. Vooral oproep- en invalkrachten werken flexibel omdat ze daar zelf behoefte aan hebben. Werknemers die flexibel werken omdat ze dat willen, zijn vrijwel net zo tevreden met het werk als vaste werknemers. Hetzelfde geldt voor flexibele werknemers die nieuw zijn bij hun huidige werkgever.

Zelfstandigen

Van de groep zelfstandigen is 81 procent tevreden met het werk. Zo’n 11 procent van de zelfstandigen is voor zichzelf begonnen omdat het niet lukte om een vaste baan te vinden. In deze groep is het aantal mensen dat tevreden is met het werk een stuk lager: 61 procent.

Tevreden arbeidskrachten

Jurrien Koops, directeur ABU: “Het grootste deel van de uitzendkrachten is op zoek naar een vaste baan en gebruikt daarvoor een uitzendbaan als opstap. We zien dat de doorstroom op de arbeidsmarkt sneller gaat dan de jaren hiervoor. Toch is daar volgens ons nog winst te halen. Al eerder gaven wij aan dat er hervormingen op de arbeidsmarkt nodig zijn om die doorstroom te versnellen. Onze branche wil tevreden arbeidskrachten. Vandaar dat wij blijven inzetten op scholing en duurzame inzetbaarheid om meer inkomenszekerheid voor onze uitzendkrachten te realiseren.”

Reageer op dit artikel