nieuws

‘Stel vertrouwenspersoon verplicht’

Personeelsmanagement

‘Stel vertrouwenspersoon verplicht’

Bedrijven en organisaties met meer dan vijftig werknemers zouden verplicht moeten worden een vertrouwenspersoon aan te stellen tot wie medewerkers zich kunnen wenden.

Dit bij wet regelen zou een mooie taak zijn van een nieuwe minister van Sociale Zaken. Deze oproep doet de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) donderdag naar aanleiding van de wereldwijde protestactie #MeToo.

Uit de taboesfeer

Volgens de vereniging is het goed dat de actie #MeToo seksueel misbruik en seksueel geweld uit de taboesfeer haalt. Tegelijk toont de actie volgens de vereniging aan dat veel vrouwen decennialang op de werkplek ernstig hinder hebben ervaren van intimidatie en dat daar te weinig of geen aandacht voor geweest is.

Bescherming tegen ontslag

Als onderdeel van de wet zouden de vertrouwenspersonen en de betrokken medewerkers ook bescherming moeten genieten tegenover de organisaties, zoals dat nu ook formeel is geregeld met klokkenluiders. Nu is het nog zo dat iemand die een klacht bij een vertrouwenspersoon neerlegt niet beschermd is tegen ontslag.

Klager ontslagen

Een woordvoerder van LVV licht aan de hand van een voorbeeld toe waarom wetgeving nodig is. “Ik ken een kwestie waarbij een medewerkster van een organisatie bij een vertrouwenspersoon een klacht had geuit over seksuele intimidatie. Maar in dat geval betrof het een klacht gericht tegen de onderdirecteur. De top van het bedrijf besloot toen de vrouw te ontslaan en de vertrouwenspersoon aan te spreken op het in behandeling nemen van de klacht.”

Kwart klachten betreft seksuele intimidatie

Vertrouwenspersonen vangen medewerkers op die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, waaronder ook pesten en discriminatie. De LVV schat dat van het totale aantal klachten ongeveer een kwart seksuele intimidatie betreft.

Op dit moment heeft nog maar zo’n 40 procent van de organisaties met vijftig of meer medewerkers een vertrouwenspersoon, schat de beroepsvereniging.

BeoordelingsgesprekTIP! Bent u gevraagd of aangesteld als vertrouwenspersoon? Dan kan iedereen in vertrouwen met u praten. Het is een bijzonder boeiende, maar soms ook lastige functie. Leer tijdens deze praktijkopleiding alles wat een vertrouwenspersoon moet weten.

Reageer op dit artikel