nieuws

Presenteïsme of verzuim: griepgolf houdt huis in Nederland

Personeelsmanagement

Presenteïsme of verzuim: griepgolf houdt huis in Nederland

Presenteïsme is volgens onderzoekers kostbaarder dan absenteïsme. Moeten werknemers zich daarom ziek melden wanneer zij de griep krijgen?

Nederlandse werknemers zijn bang voor een slechte reputatie wanneer ze zich met ziek melden met griepklachten. Presenteïsme bij griep viert dan ook hoogtij. 74 procent meldt zich niet ziek als zij zich grieperig voelen. Dat blijkt uit onderzoek van Tentoo onder ruim duizend werknemers. Nederland wordt al ruim een maand geteisterd door de jaarlijkse griepepidemie.

Reactie van leidinggevenden

Volgens Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo vrezen werknemers met griepklachten niet alleen de reactie van hun leidinggevenden, maar ook de toorn van collega’s die het werk van de zieke moeten overnemen.

Andere redenen zouden zijn dat Nederlanders doorzetters zijn die zich niet willen laten kennen bij een griepje. 62 procent van de ondervraagden denkt bovendien dat werknemers eerder ziek naar hun werk zullen gaan wanneer de werkgever een bonus toekent voor laag ziekteverzuim.

Tip! Lees ook: Zo voer je een verzuimgesprek

Verspreiding van het virus

Volgens het RIVM heeft doorwerken met griep weinig invloed op het verspreiden van het virus. Wie besmet is met influenza, is al besmettelijk voordat hij zelf de eerste symptomen ervaart. Wel waarschuwt het instituut dat werknemers in de zorg eerst met hun werkgever moeten overleggen wanneer zij weer aan het werk gaan.

Gevolgen presenteïsme

Besmettingsgevaar is dan ook niet het grote probleem bij doorwerken bij ziekte. In 2016 deed Ronald Moerbeek onderzoek naar de gevolgen van presenteïsme. “Het gevolg van aanwezigheid op het werk bij ziekte is productieverlies. Productiviteitsverlies bij presenteïsme komt voort uit het opnieuw moeten uitvoeren van een taak, trager werken door de ziekte of medicijnen, het niet kunnen uitvoeren van een taak of verminderde communicatievaardigheden tijdens het werk.”

Kosten bedrijven

“De totale aan gezondheid gerelateerde kosten van bedrijven wereldwijd wordt geschat op 150 miljard euro per jaar. Van deze kosten komt 63 procent voort uit het verlies van productiviteit door aanwezigheid op het werk bij ziekte. De overige 37 procent is samengesteld uit de kosten van medische behandelingen, absenteïsme en handicaps (Hemp, 2004)”, zo schrijft Moerbeek

Overigens richt Moerbeek zich in zijn studie niet per se op degenen die zich met griepachtige klachten toch naar hun werk slepen: “Presenteïsme bij chronische ziekte lijkt relatief meer geld te kosten dan andere niet chronische gezondheidsproblemen.”

 

Reageer op dit artikel