nieuws

Top 5 regeldruk bij ziekte

Personeelsmanagement Premium

Top 5 regeldruk bij ziekte

Veel werkgevers worstelen met de regels rondom ziekte en re-integratie. Het naleven van de regelgeving levert veel extra werk op of de werkgevers zijn het simpelweg niet eens met de inhoud van het voorschrift. Onderzoeksbureau Panteia onderzocht welke regelgeving van het ministerie van SZW door bedrijven als het meest belastend wordt ervaren.

Werkgevers hebben te maken met een groot aantal wetten en onderliggende regels van SZW. Het ministerie wilde weten voor welke regels binnen het domein van …