nieuws

Waarom leren steeds belangrijker wordt

Personeelsmanagement

Waarom leren steeds belangrijker wordt

Permanent leren en je voortdurend blijven ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Het onvermogen om te leren levert een maatschappelijke en professionele handicap op die vergelijkbaar is met het analfabetisme van de 21e eeuw. Het voortdurend ontwikkelen van medewerkers is een taak voor werknemers en hun managers.

Dat stelt managementdenker Jeroen Busscher in zijn boek De Leer(r)evolutie. “Gebrek aan lerend vermogen is niet met techniek op te lossen. Mensen die niet in staat zijn hun kennis, vaardigheden, mentaliteit en houding door te ontwikkelen, zullen al snel achterop raken”, schrijft Busscher. Het belang van het voortdurend ontwikkelen van medewerkers kan niet worden overschat. “In de mondiale concurrentie tussen arbeiders zullen anderen zich de nieuwe inzichten, technieken of vaardigheden wel eigen maken en daardoor succesvoller zijn. Je zult voortdurend in ontwikkeling moeten blijven om andere mensen te kunnen blijven begrijpen, waarde voor klanten te creëren en samen te kunnen werken. Die ontwikkeling gaat steeds sneller. Zo snel dat er een nieuwe tweedeling in de maatschappij zal ontstaan.”

Fundamentele verandering van werk

Werknemers die heel goed zijn in één ding, konden daar tot nog toe best heel succesvol mee zijn. De aard van werk is echter fundamenteel veranderd en dat betekent dat de werknemer nooit is uitgeleerd, zegt Busscher. “De hele dag hetzelfde doen, brengt nog maar zeer weinig op. Medewerkers moeten steeds meer unieke en eenmalige waarde creëren. Ze werken in projecten, moeten maatwerk voor klanten produceren of innovaties en verbeteringen bedenken. De hedendaagse medewerker weet, als zij naar haar werk gaat, nog niet precies wat ze die dag gaat doen. Daarvoor is de dynamiek in het werk te groot en de veranderingen in de organisatie te talrijk.”

Andere rol werknemers

Zelfs in klassieke productieorganisaties krijgt de medewerker een andere rol, waarschuwt Busscher. “De krimpende groep productiemedewerkers die producten in dozen stoppen of de hele dag een andere, repetitieve taak verrichten, zien hun inkomen nog maar nauwelijks stijgen, hoogstens krimpen. Schoonmaakwerk is uitbesteed aan hyper gespecialiseerde organisaties die vooral op prijs concurreren. Medewerkers in fabrieken werken meer en meer in zelfsturende teams, zijn verantwoordelijk voor het bewaken van het productieproces in plaats van alleen het uitvoeren (dat doen immers de machines) en worden geacht mee te denken over verbeteringen. Het gaat er dus niet meer om dat ze de hele dag hetzelfde doen maar het gaat  om verantwoordelijkheid nemen, meedenken, initiatief tonen en creatief zijn. Kortom: unieke en eenmalige waarde creëren.”

Nieuwe taak managers

De voortdurende ontwikkeling van medewerkers is dus cruciaal. Dit vraagt niet alleen inzet van de medewerker, maar ook van de leidinggevende. Daar gaat het nog wel eens mis, constateert Busscher. “Er komt een zeer belangrijke taak voor managers. Een taak die ze nu vaak verwaarlozen. Zij moeten er voor zorgen dat professionals zich voortdurend blijven ontwikkelen, dat in de organisatie een kennisnetwerk ontstaat en dat de organisatie in zijn geheel lerend is.”

 

 

Lees alles over het veranderend leergedrag in De Leer(r)evolutie van Jeroen Busscher

Reageer op dit artikel